ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Конспекти за изпитните процедури за придобиване на V и IV ПКС в ДИКПО - Варна през 2022 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС
1. Управление на образованието Конспект Конспект
2. Теория на възпитанието, дидактика Конспект Конспект
3. Начална училищна педагогика Конспект Конспект
4. Предучилищна педагогика Конспект Конспект
5. Специална педагогика Конспект Конспект
6. Български език и литература Конспект Конспект
7. Английски език Конспект Конспект
8. Немски език Конспект Конспект
9. Руски език Конспект Конспект
10. Турски език Конспект Конспект
11. История Конспект Конспект
12. Религия Конспект Конспект
13. Музика Конспект Конспект
14. Хореография Конспект Конспект
15. Изобразително изкуство Конспект Конспект
16. Физическо възпитание и спорт Конспект Конспект
17. Математика Конспект Конспект
18. Информатика Конспект Конспект
19. Биология Конспект Конспект
20. География Конспект Конспект
21. Химия Конспект Конспект
22. Физика Конспект Конспект
23. Техника и технологии Конспект Конспект
24. По специалности от области "Технически науки", Конспект Конспект
"Социални, стопански и правни науки"
"Аграрни науки - за учители по професионална подготовка"