Научно звание, степен, име и фамилия

Длъжност

Каб.

Ет.

Вътр. телефон

телефон за връзка

Електронна поща

РЪКОВОДСТВО

доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

директор

27а

I

102

335 126
0895881517

v.kyurkchiyska@shu.bg

КООРДИНАТОР НА ДИРЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО

Катя Митева

координатор и деловодител

27

I

101

301 241
0899 907 901

dikpovn@shu.bg

д-р инж. Ивелин Иванов

системен администратор

20

I

iwelin.ivanow@shu.bg

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

д-р Деница Загорчева-Койчева

заместник главен счетоводител

29

I

107

301 239

d.zagorcheva@shu.bg;
fsodikpo@shu.bg

Ирена Богомилова Желязкова

счетоводител

26

I

107

301 239
0897 882 654

fsodikpo@shu.bg,

Йорданка Ангелова

касиер

30

I

106

-

j.angelova@shu.bg

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Милушева

отговорник УО

31

I

105

0893 352 234

i.milusheva@shu.bg

Катя Стойчева

главен специалист
професионално-педагогически специализации и професионално-квалификационна степен (ППС и ПКС)

31

I

105

0885 849 598

uodikpo@shu.bg

Биляна Васкова

старши специалист
Кандидат студентска кампания /КСК/ изготвяне на свидетелства и удостоверения

39

I

105

b.kostadinova@shu.bg

Диана Атанасова

старши специалист
допълнителна професионална квалификация (ДПК)

31

I

105

0899 907 921

d.atanasova@shu.bg

Валентина Василева

старши специалист
Кандидатстудентски прием студентска канцелария (магистърски програми)

38

I

105

0899 907 956

v.g.vasileva@shu.bg

БИБЛИОТЕКА

Петя Станева

библиотекар, домакин

33

I

108

0893 352 233

p.staneva@shu.bg

адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "Д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/