Научно звание, степен, име и фамилия

Длъжност

Каб.

Ет.

Вътр. телефон

телефон за връзка

Електронна поща

РЪКОВОДСТВО

проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

директор

108а

I

102

335 126
0895881517

v.kyurkchiyska@shu.bg

КООРДИНАТОР НА ДИРЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО

Катя Митева

координатор и деловодител

108

I

101

301 241
0899 907 901

dikpovn@shu.bg

д-р инж. Ивелин Иванов

системен администратор

212

I

iwelin.ivanow@shu.bg

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Кремена Кръстева

заместник главен счетоводител

107

I

107


Телефон: (+359 52) 301 239
(+359) 885849598

fsodikpo@shu.bg,

Йорданка Ангелова

касиер

110

I

106

Телефон: (+359 52) 301 239

j.angelova@shu.bg

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Милушева

координатор учебен отдел

109

I

109

0893 352 234

i.milusheva@shu.bg

Катя Стойчева

главен специалист
професионално-педагогически специализации и професионално-квалификационна степен (ППС и ПКС)

112

I

105

0899 907 921

uodikpo@shu.bg

Биляна Васкова

главен специалист
Кандидатстудентски прием студентска канцелария (магистърски програми)

113

I

105

0899 907 956

b.kostadinova@shu.bg

Валентина Василева

главен специалист
Кандидатстудентски прием студентска канцелария (магистърски програми)

113

I

105

0899 907 956

v.g.vasileva@shu.bg

БИБЛИОТЕКА

Петя Станева

библиотекар, домакин

115

I

108

0893 352 233

p.staneva@shu.bg

адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "Д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/