ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Очаквайте актуална информация през месец февруари за предстоящите курсове за ПКС


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2024 г.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

044423

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

10-11.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

020223

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

15-16.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140923

"Ролята на учителя в ученическата изложба."

17-18.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

013123

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

21-22.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045923

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

16-17.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055223

"Съвременният урок по български език и литература в І - ІV клас" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

01-02.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140523

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V ПКС.

05-06.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046023

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

210223

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

18 и 21.05.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054123

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

18-19.05.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061323

"Урокът по български език и литература в контекста на компетентностия подход" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070823

"Developing students' key competences in the English language classroom /Развиване на ключовите компетентности на учениците в урока по английски език/" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046123

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

150123

"Организация и управление на физическото възпитание в училище - ДОИ и стандарти за предмета "Физическо възпитание и спорт" - подготвителен курс за V ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050923

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130323

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141123

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V ПКС

26-27.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200323

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

02-03.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190123

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V ПКС

05-06.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

110223

"Терминологията и понятията в обучението по майчин турски език" - подготвителен курс за V ПКС

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230123

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за учители по Технологии и предприемачество и професионална подготовка, които желаят да придобият V ПКС

06 и 09.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054323

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

27-30.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2024 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

020123

"Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

19-20.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

013123

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

21-22.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044523

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

02-03.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055223

"Съвременният урок по български език и литература в І - ІV клас" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

01-02.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

0510223

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

03-04.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140523

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за ІV ПКС.

05-06.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054223

"Учебното съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

10-14.05.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

210123

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

19 - 20.05.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055523

Учебното съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

01-04.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061323

"Урокът по български език и литература в контекста на компетентностия подход" - подготвителен курс за ІV ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070823

"Developing students' key competences in the English language classroom /Развиване на ключовите компетентности на учениците в урока по английски език/" - подготвителен курс за IV ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046223

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

150123

"Организация и управление на физическото възпитание в училище - ДОИ и стандарти за предмета "Физическо възпитание и спорт" - подготвителен курс за ІV ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130323

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за IV ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141123

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за ІV ПКС

26-27.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230923

"Съвременни дидактически технологии в обучението по Технологии и предприемачество и професионално образование" - подготвителен курс за IV ПКС

29-30.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200223

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

04-05.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190123

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за ІV ПКС

05-06.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

110223

"Терминологията и понятията в обучението по майчин турски език" - подготвителен курс за IV ПКС

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220223

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и по професионална подготовка, които желаят да придобият IV ПКС

07-08.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054323

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

27-30.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2024 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Диагностика на езикови умения на учениците от начален етап"
Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за II ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане –03-04.02.2024 г.
Хорариум -32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
03-04.02.2024 г. - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 01.02.2024 г.
и 09-10.02.2024 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 055123
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Профил на иновативния начален учител" - за начални учители, кандидати за I ПКС.
Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за I ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 05-07.02.2024 г. и 08-10.02.2024 г.
Хорариум -48 академични часа (24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
05-07.02.2024 г. -24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 03.02.2024 г.
08-10.02.2024 г. - 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
Време на провеждане – 05-07.02.2024 г.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 050323
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Учителят като изследовател"-
курс за подготовка за І и ІІ ПКС за детски учители и учители, преподаващи във всички степени на училищното образование

Ръководители: гл. ас. д-р М. Минчева-Ризова, гл. ас. д-р Илиян Ризов
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 24-27.02.2024
Хорариум -32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
24-25.02.2024 г. - синхронно обучение в електронна среда
26-27.02.2024 г. - самостоятелна работа - 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
Време на провеждане – 24-27.02.2024 г.
След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 046323
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

015023 /04-09.03.2024 г. тема: "Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 120 лв.
Време на провеждане – 04-09.03.2024 г.
Хорариум - 48 академични часа (24 акад. часа синхронно в електронна среда и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране)
04-06.03.2024 г.   - 24 акад. часа синхронно в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 04.04.2024 г.
07-09.03.2024 г.   - 24 акад.- самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 015023

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

014923 /26-29.01.2024 г. тема: "Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане –26-29.02.2024 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
26-27.01.2024 г.  - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 26.02.2024 г.)
28-29.01.2024 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 014923

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

Квалификационен курс на тема Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ и І ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане – 18-23.05.2024 г.
Присъствени: 18-20.05.2024 г.
Хорариум - 32 академични часа. (16 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 2. Хорариум - 48 академични часа.(24 акад. часа) и 24 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 130423
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------