ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ПРИДОБИЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Очаквайте актуална информация през месец февруари за предстоящите курсове за ПКС


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2022 г.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

050121

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

05-06.02.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044121

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

12-13.02.22г.

В електронна среда

информация и регистрация

220121

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по Технологии и предприемачество и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

01-02.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070821

"Иновативни дидактически модели в обучението по английски език" - подготвителен курс за V ПКС.

01-02.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061321

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V ПКС.

03-04.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054121

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

04-05.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

020221

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

04-05.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120321

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V ПКС.

05-06.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140121

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V ПКС.

05 и 10.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054821

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07 и 09.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

016721

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

11-12.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200321

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

30.04 -01.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044621

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

07-08.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130421

"Специфика на методи и методически похвати в обучението по изобразително изкуство" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V ПКС.

03-04.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017621

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

06-07.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054321

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

21-22.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055021

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

20-21.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044721

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

25-26.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190321

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055321

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

180421

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V ПКС.

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031621

"Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по специална педагогика.

09-10.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151021

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за V ПКС.

11-12.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054521

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054621

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

15-16.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161321

"Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за V ПКС.

18-19.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044521

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

23-24.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055421

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

08-09.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054721

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

09-10.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2022 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

050121

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

05-06.02.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070821

"Иновативни дидактически модели в обучението по английски език" - подготвителен курс за IV ПКС.

01-02.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044221

Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

02-03.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220221

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

03-04.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061321

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за ІV ПКС.

03-04.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120321

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за IV ПКС.

05-06.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054221

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

06-07.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140821

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за IV ПКС.

06-07.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

021721

"Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

07-08.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054921

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

08 и 10.04.22г.

В електронна среда

информация и регистрация

016721

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

11-12.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200221

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

03-04.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130421

"Специфика на методи и методически похвати в обучението по изобразително изкуство" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият ІV ПКС.

03-04.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044821

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

04-05.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017621

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

06-07.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054421

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

22-23.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055121

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054421

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

22-23.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055121

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

180421

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за ІV ПКС.

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190221

Научно-дидактически анализ на биологичното познание - подготвителен курс за IV ПКС

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031621

"Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на IV ПКС по специална педагогика.

09-10.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151021

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за IV ПКС.

11-12.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055221

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

14-15.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054621

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

15-16.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161321

"Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за IV ПКС.

18-19.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055421

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС

08-09.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054721

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

09-10.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044921

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

10-11.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2022 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Квалификационен курс на тема "Учителят по музика – възпитава, обучава, диагностицира"
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият ІІ и І ПКС.

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 09-14.04.2022 г..
Хорариум -48 академични часа (24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране).
09-11.04.2022 г. - 24 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 09.04.2022 г.
12-14.04.2022 г.- самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад. часа за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по същия шифър.
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Брой квалификационни кредити – 2.
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 09-12.04.2022 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
09-10.04.2022 г. - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 09.04.2022 г.
11-12.04.2022 г. - самостоятелна работа и консултиране

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № № 15 от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук https://forms.gle/NgbAwN723V8jPprG9
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: „Курс № 120421
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------054021 /19-22.02.2022 г. тема: "Диагностика на езикови умения" - за начални учители, кандидати за II ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р В. Кюркчийска
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане –19-20.02.2022 г. и 21-22.02.2022 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
19-20.02.2022 г. - 8 акад. часа синхронно обучение в електронна среда - курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 19.02.2022 г.
21-22.02.2022 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук https://forms.gle/vj4UkLaSiYzbwnTLA
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 054021

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

021821 /14-17.04.2022 г. тема: "Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане –14-17.04.2022 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда /присъствено/ и 16 акад. часа предварителна подготовка и консултиране)
14-15.04.2022 г. - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 14.04.2022 г.)
16-17.04.2022 г. - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук https://forms.gle/qGXkSKa7oyfVekVP9
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 021821

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

021921 /16-21.05.2022 г. тема: "Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист – 120 лв.
Време на провеждане –16-21.05.2022 г.
Хорариум - 48 академични часа (24 акад. часа синхронно в електронна среда и 24 акад. часа самостоятелна работа и консултиране)
16-18.05.2022 г. - 24 акад. часа синхронно в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 16.05.2022 г.
19-21.05.2022 г. - 24 акад.- самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
чрез линка: тук https://forms.gle/eA4AdtPCFtxuWAof9
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 021921

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------