УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Маринова Милушева
Телефон: 0899 907 921
Кабинет: 31 - I ет.
е-mail: uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg

Катя Добрева Стойчева
Телефон: 0899 907 921
Кабинет: 31 - I ет.
е-mail: k.stoycheva@shu.bg

Живка Янева
GSM: 0899 907 956
Телефон: 301 243
Кабинет: 38 - I ет.
е-mail: zh.yaneva@shu.bg