КАТЕДРА НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Специалност Преподавателски състав Кабинет
Педагогика проф. дпн Николай Стоянов Колишев 404- IVет.
Педагогика гл.ас.д-р Илиян Стефанов Ризов
402- IVет.
Педагогика гл.ас. д-р Мариана Иванова Минчева 402- IVет.
Психология aс. Милена Анастасова Томова 406- IVет.
Начална училищна педагогика проф. д-р Виолета Иванова Кюркчийска 108А- Iет.
Френски език хон. доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова 309- IIIет.
Английски език преп. Кольо Георгиев Димов 309- IIIет.
Английски език преп. д-р Валерия Иванова 309- IIIет.
Немски език хон. доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова 312- IIIет.
Икономика (народно стопанство, регионална икономика и администрация) доц. д-р Севджан Фикри Сабриева 406- IVет.
Математика ас. Мария Петрова Игнатова 312- IIIет.
Теория на възпитанието и дидактика доц. д-р Виктория Димитрова Ковчазова 108Б- I ет.
Социални, стопански и правни науки преп. Мариела Любчева Иванова 108Б- I ет.
Организация и управление в предучилищното образование доц. д-р Ирина Борисова Стоянова 108Б- I ет.
Изобразителното изкуство ас. Веселин Николов Чакъров 405- IVет.
Музика хон. проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова 405- IVет.
Методика на обучението по техника и технологии хон. доц. д-р Светла Христова Петкова 405- IVет.
Икономика и управление преп. Стефка Веселинова Христова 213- II ет.