КАТЕДРА НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
Специалност Преподавателски състав Кабинет
Педагогика проф. дпн Николай Стоянов Колишев 83 - IV ет.
Педагогика гл.ас.д-р Илиян Стефанов Ризов
85 - IV ет.
Педагогика гл.ас. д-р Мариана Иванова Минчева 85 - IV ет.
Предучилищна педагогика преп. д-р Иванка Стоянова Павлова 82 - IV ет.
Начална училищна педагогика доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска 27А - I ет.
Български език и литература проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева 43 - II ет.
Френски език хон. доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова 62 - III ет.
Английски език преп. Кольо Георгиев Димов 62 - III ет.
Английски език преп. Валерия Иванова 62 - III ет.
Немски език хон. доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова 69 - III ет.
Руски език преп. д-р Дияна Георгиева Николова 28 - I ет.
Математика и информатика преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева 69 - III ет.
Икономика (народно стопанство, регионална икономика и администрация) преп. д-р Севджан Фикри Сабриева 81 - IV ет.
Музика преп. д-р Владимир Веселинов Лечев 81 - IV ет.
Музика хон. проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова 82 - IV ет.
Педагогика доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова 82 - IV ет.
Икономика и управление aс. Стефка Веселинова Христова 45 - II ет.