Библиотеката ШУ ДИКПО-Варна

Библиотеката на ШУ ДИКПО-Варна е разположена на площ от 240 кв. м и разполага с фонд от над 25 000 библиотечни единици, представящи всички области на знанието.
На разположение на студентите са три читални с общо 36 места.
Работно време: от понеделник до петък от 8.00-12.00 и от 13.00-16.30 ч.
Фондът е каталогизиран. Онлайн каталогът е достъпен по този
линк.

Петя Станева
Телефон: 0893 352 233
Кабинет: 115 - I ет.
е-mail: p.staneva@shu.bg