ПРИЕМ


Магистърски програми след ОКС Бакалавър или ОКС Магистър с обучение в гр. Варна

Важно! Предстои актуализиране на магистърските програми за академичната 2024/2025 година

Педагогически факултет
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, - Шумен, Варна, Добрич
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, - Шумен, Варна, Добрич
Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна

КСК реклама и прием документи в ДИКПО - Варна
главен специалист студентски и магистърски програми - Валентина Василева, Биляна Васкова етаж I стая 113 Телефон 0899907956 e-mail: v.g.vasileva@shu.bg

За допълнителна информация, моля посетете посочения адрес!