Финансово-счетоводен отдел /ФСО/

Живка Стефанова Николова
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 109 - I ет.
е-mail: zh.nikolova@shu.bg

Ирена Богомилова Желязкова
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 107 - I ет.
е-mail: fsodikpo@shu.bg,

Йорданка Великова Ангелова
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 110 - I ет.
е-mail: j.angelova@shu.bg