Финансово-счетоводен отдел /ФСО/

Кремена Кръстева
Телефон: 052/301 239
(+359) 885849598
Кабинет: 107 - I ет.
е-mail: kr.krasteva@shu.bg,

Йорданка Великова Ангелова

Кабинет: 110 - I ет.
е-mail: j.angelova@shu.bg