Финансово-счетоводен отдел /ФСО/

Живка Стефанова Николова

Кабинет: 109 - I ет.
е-mail: zh.nikolova@shu.bg

Паулина Краева

Кабинет: 107 - I ет.
е-mail: p.kraeva@shu.bg,

Йорданка Великова Ангелова

Кабинет: 110 - I ет.
е-mail: j.angelova@shu.bg