УЧЕБЕН ОТДЕЛ
* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Илка Маринова Милушева
Телефон: 0893 352 234
Кабинет: 111 - I ет.
е-mail: i.milusheva@shu.bg,
е-mail: uodikpo@shu.bg

Биляна Васкова
Телефон: 052/301 245
Кабинет: 113 - I ет.
е-mail: b.kostadinova@shu.bg

Валентина Василева
Телефон: 0899 907 956
Кабинет: 113 - I ет.
е-mail: v.g.vasileva@shu.bg