УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Маринова Милушева
Телефон: 0899 907 921
Кабинет: 31 - I ет.
е-mail: uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg

Катя Добрева Стойчева
Телефон: 0899 907 921
Кабинет: 31 - I ет.
е-mail: k.stoycheva@shu.bg

Диана Ангелова Атанасова
Телефон: 0899 907 921
Кабинет: 31 - I ет.
е-mail: d.atanasova@shu.bg
е-mail: uodikpo@shu.bg

Биляна Васкова
GSM: 0885 849 598
Кабинет: 39 - I ет.
е-mail: b.kostadinova@shu.bg

Валентина Василева
GSM: 0899 907 956
Кабинет: 38 - I ет.
е-mail: v.g.vasileva@shu.bg