УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Отговорник на учебен отдел Гл. специалист І степен Даринка Русева (+359 52) 301 243 31 - I ет. uodikpo@shu.bg
Гл. специалист ІІ степен Илка Милушева (+359 52) 301 243 31 - I ет. i.milusheva@shu.bg
Ст. специалист ІІI степен Виолета Молдованска (+359 52) 301 243 31 - I ет. v.moldovanska@shu.bg