УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Отговорник на учебен отдел Илка Милушева (+359 52) 301 243 31 - I ет. uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg
Гл. специалист ІІ степен Катя Добрева Стойчева (+359 52) 301 243 31 - I ет. k.stoycheva@shu.bg