УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Отговорник на учебен отдел Илка Маринова Милушева 0899 907 921 31 - I ет. uodikpo@shu.bg, i.milusheva@shu.bg
ст. специалист Катя Добрева Стойчева 0899 907 921 31 - I ет. k.stoycheva@shu.bg
ст. специалист Диана Ангелова Атанасова 0899 907 921 31 - I ет. uodikpo@shu.bg,