Финансово-счетоводен отдел /ФСО/

д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 29 - I ет.
е-mail: d.zagorcheva@shu.bg fsodikpo@shu.bg

Ирена Богомилова Желязкова
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 26 - I ет.
е-mail: fsodikpo@shu.bg

Йорданка Великова Ангелова
Телефон: (+359 52) 301 239
Кабинет: 30 - I ет.
е-mail: j.angelova@shu.bg