НОВИНИ


Уважаеми учители, директори, педагогически специалисти,
От 01.06.23г. започва кандидатстването за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ.
В ДИКПО–Варна подаването на документи ще може да се осъществява по избрания от Вас начин:

по електронен път; /Като се изпратят сканирани необходимите документи на имейл: dikpo-pks@shu.bg /
чрез използване услугите на куриерски служби;
на едно от посочените места за прием на документи:

гр. Варна– учебен отдел в Департамента - кабинети 109 и 111;
гр. Шумен–Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски" – кабинет 05a;
гр. Добрич–Колежа на ШУ "Епископ Константин Преславски"– кабинет 304а.
срок за подаване от 01.06.23г. до 31.07.23г.
Плащането може да извършите по един от следните три начина:
на каса, или чрез POS-терминал или по банков път.Уважаеми ученици и колеги, взели участие в конкурс за детска рисунка "Българската азбука".
Откриването на изложбата и награждаването ще бъде на 19.05.23г. (петък) от 11:00ч.
Заповядайте!


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА:


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I- IV клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: ЕМИР ТЕПИК – III клас, СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
2-ро място: БРАНИМИР ИВАНОВ – I клас, ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора
3-то място: ХРИСТИНА ГОЦЕВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна


Специална награда Ректор ШУ


ИВАЙЛО НИКОЛОВ – III клас, ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе


Поощрителни награди:


БЕЛОСЛАВА СТАВРЕВА – III клас, СУ „Гео Милев“, гр. Варна
ЕДРЖИН ЕМИН – III клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
ВЛАДИСЛАВА ОЛЕКСАНДРИВНА – IV клас, ОПУ-2, гр. Варна
ДЕЯ НИКОЛОВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
АЛИСА СЪБЕВА – III клас, НУ „Васил Левски“, гр. Габрово


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V - VII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: КРИСТИЯН ДИМИТРОВ – V клас, 201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
2-ро място: СИМОНА ПЕТРОВА – VII клас, ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна
3-то място: ВЕЛИЗАРА ВАЛЕНТИНОВА – VI клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Специална награда директор ДИКПО–ВАРНА


МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА – V клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Поощрителни награди:


ЗАРФЕ АНГЕЛОВА – VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Търговище
ДЕА КАЛЪЧЕВА – VII клас, НГДЕК, гр. София
ИВОНА ИВАНОВА – VI клас, ОУ „Св. Никола“, гр. Стара Загора
АЛЕКСАНДРА ЦОНЕВА – VII клас, НГДЕК Св. Константин Кирил Философ, гр. София


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА VIII - XII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: Гергана Кирчева – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
2-ро място: МЕЛЕК ХАСАН – XI клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
3-то място: МАРИЯ ГРОЗЕВА – XI клас, МГ „Александър К. Попов“, гр. Пловдив


Награда за оригиналност:


ТЕОДОРА ИВАНОВА – IX клас, ПГГЦД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Поощрителни награди:


НИКОЛЕТА ИВАНОВА – VIII клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
МИХАИЛ МЕТОДИЕВ – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ЕЛЕНА ИВАНОВА – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ – XII клас, ПГЛПЕХ, гр. Ямбол
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Най-масово участие:


201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Според регламента на конкурса за детска рисунка "Българската азбука", на учителите, взели участие със свои ученици ще им бъде присъдено удостоверение с един кредит. За издаване на удостоверенията е необходима регистрация на учителите чрез линка: Регистрация
ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

120322

  "Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

01-02.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200422

  "Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

01 и 11.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070822

  "Иновативни дидактически модели в обучението по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС. 

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200222

  Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС 

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045922

  "Съвременни игрови педагогически технолигии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст"

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046422

  "Развиване на игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност в детската градина"

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054522

   Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120422

  "Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II ПКС.

05-08.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

121722

  "Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за I ПКС.  

09-14.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131421

  "Специфика на методи и методически похвати в обучението по изобразително изкуство" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V и ІV ПКС. 

10-11.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055022

  "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап наосновна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС  

12-13.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031722

  "Диагностика и терапия на афазии" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия.

15-16.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046122

  "STEM, SТEАM и STRAEM обучението в предучилищното образование"

17-18.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

090122

  "Теория и практика на съвременното обучение по френски език" - подготвителен курс за V или ІV ПКС.

20-21.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131222

  "Ученическата изложба - концепция, аранжиране и провеждане" 

24-25.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061222

  "Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

24-25.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050922

  "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

26-27.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131122

  "Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС.

27-28.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122422

   "Компютърът в обучението по музика - І - ІV клас"

28-29.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045522

  „Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046222

  "STEM, SТEАM и STRAEM обучението в предучилищното образование"

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045322

  „Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031622

  "Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018622

Възпитателни взаимодействия в училище 

02 - 04.07.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

151022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190322

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС  

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018722

Възпитателни взаимодействия в училище 

04 - 06.07.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

161022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

06-07.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190222

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС 

07-08.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

053822

  "Профил на иновативния учител"

11-12.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046022

  "Съвременни игрови педагогически технолигии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст"

15-16.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018322

  Методика на обучението по „Безопасност на движението по пътищата"

16-17.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054822

  "Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС

27-28.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054722

  "Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС

02-03.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054622

  "Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

053922

  "Профил на иновативния учител"

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122222

  "Интерактивни технологии в обучението по музика в І - ІV клас"

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!ППС № 1255 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители
на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1256 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“
Предназначение: за за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1257 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за начални учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1258 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!Допълнителна професионална квалификация
ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"
Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598