НОВИНИ


РегламентПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

230222

"Повишаване на психологическата компетентност"

01.02 до 31.03.2023 г.

ДИКПО-Варна
В електронна среда

информация и регистрация

017722

„Превенция на отпадане от училище“

24 и 27.03.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

130722

Място и роля на илюстрацията като вид изкуство в обучението по изобразително изкуство

25-26.03.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045422

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

25-26.03.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045122

„Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

25-26.03.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017922

Методика на обучението по „Безопасност на движението по пътищата"

30-31.03.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017122

 "Разпознаване и превенция на суицидно поведение при юноши"

01-02.04.2023 г.

ДИКПО-Варна
В електронна среда

информация и регистрация

020222

 "Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

03-04.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

012722

Създаване на професионално учителско портфолио на педагогическите специалисти в електронен вид

03-04.04.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

140122

  "Организация и управление на физическото възпитание в училище - ДОИ и стандарти за предмета "Физическо възпитание и спорт" - подготвителен курс за V ПКС.

05 и 08.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131022

 "Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС.

05-06.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

020122

 "Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

05-06.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061322

 "Урокът по български език и литература в контекста на компетентностия подход" - подготвителен курс за V и ІV ПКС

05-06.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140822

 "Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за IV ПКС.

06-07.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017422

"Интерактивни и игрови модели за развитие на личностни и социални учения в начална училищна възраст"

07-08.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061122

  "Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122022

  Майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори за работа с инструмента устна хармоника

09-10.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050222

 "Съвременният урок по български език и литература в І - ІV клас" - за начални учители, които желаят да придобият V или ІV ПКС.

10-11.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017222

 "Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

10-11.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220122

 "Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по Технологии и предприемачество и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

10-11.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

051022

 "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап наосновна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

12-13.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220222

 "Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

12-13.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122322

 "Реализация на професионалните умения на учителя в урока по музика", за кандидати за V ПКС

12-13.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

014922

 "Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

19-22.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044922

 "Поведението на детето – огледало на семейната система"

22-23.04.2023 г.

ДИКПО-Варна
В електронна среда

информация и регистрация

045722

Съвременни игрови педагогически технолигии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст

22-23.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017622

Методика на обучението по „Безопасност на движението по пътищата"

22-23.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046322

  "Предучилищно образование чрез театрално-игрова дейност"

22-23.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

015022

 "Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

24-29.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130622

 "Място на илюстрацията и комикса в детското творчество - между образа и словото"

29-30.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017822

 „Интерактивност и интегративност в обучението“

29-30.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161122

 "Компютърно моделиране III- V клас"

29-30.04.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054222

   "Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07 и 08.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161222

  Дигитализацията - ключ към по-ефективно управление на учебния процес /добри практики/ 

13-14.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054322

   "Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

13-14.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045822

  "STEM, SТEАM и STRAEM обучението в предучилищното образование"

13-14.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

041222

Работа с родители и развитие на възпитателния потенциал

19-20.05.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

045222

  „Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС. 

27-28.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054422

  "Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

27-28.05.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120322

  "Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

01-02.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200422

  "Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

01 и 11.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070822

  "Иновативни дидактически модели в обучението по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС. 

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200222

  Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС 

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045922

  "Съвременни игрови педагогически технолигии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст"

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046422

  "Развиване на игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност в детската градина"

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054522

   Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

03-04.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120422

  "Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II ПКС.

05-08.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

121722

  "Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за I ПКС.  

09-14.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046122

  "STEM, SТEАM и STRAEM обучението в предучилищното образование"

17-18.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131222

  "Ученическата изложба - концепция, аранжиране и провеждане" 

24-25.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061222

  "Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

24-25.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050922

  "Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

26-27.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

131122

  "Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС.

27-28.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122422

   "Компютърът в обучението по музика - І - ІV клас"

28-29.06.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045522

  „Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046222

  "STEM, SТEАM и STRAEM обучението в предучилищното образование"

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045322

  „Как да създаваме интерактивни модели за обучение в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031622

  "Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика

01-02.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190322

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС  

03-04.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161022

  "Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

06-07.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190222

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС 

07-08.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

053822

  "Профил на иновативния учител"

11-12.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046022

  "Съвременни игрови педагогически технолигии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст"

15-16.07.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

053922

  "Профил на иновативния учител"

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

122222

  "Интерактивни технологии в обучението по музика в І - ІV клас"

08-09.09.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!ППС № 1255 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители
на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1256 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“
Предназначение: за за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1257 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за начални учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1258 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!Допълнителна професионална квалификация
ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01


Готови са свидетелствата за пета, четвърта, втора и първа ПКС / професионално - квалификационна степен /.
Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
3. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
* След избиране на варианта за получаване трябва да изпратите на имейл uodikpo@shu.bg: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон. Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"
Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598