НОВИНИ

Готови са свидетелствата за първа и втора професионално - квалификационна степен I и II ПКС.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. На място в учебен отдел първи етаж стая 111.
3. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
4. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!ППС № 1360 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители
на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1361 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“
Предназначение: за за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1362 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за начални учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1363 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!Допълнителна професионална квалификация
Готови са свидетелствата за четвърта професионално - квалификационна степен IV ПКС.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. На място в учебен отдел първи етаж стая 111.
3. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
4. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
Готови са свидетелствата за пета професионално - квалификационна степен V ПКС.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. На място в учебен отдел първи етаж стая 111.
3. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
4. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.
Уважаеми учители,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че ви е присъдена четвърта професионално-квалификационна степен със заповед на директора на ДИКПО-Варна.
Списък с входящите номера на успешно издържалите изпита за IV ПКС на 14.10.2023 г. по специалности е публикуван тук:
Благодарим ви, че избрахте ДИКПО-Варна за повишаване на вашата квалификация!
Информация за изготвените свидетелства и начините на получаване ще публикуваме в рубрика „Новини“ на сайта.
Успешна и ползотворна учебна година!
от Учебен отдел

Уважаеми учители,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че ви е присъдена пета професионално-квалификационна степен със заповед на директора на ДИКПО-Варна от 05.10.2023 г.
На основание чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 15 на МОН Благодарим ви, че избрахте ДИКПО-Варна за повишаване на вашата квалификация!
Информация за изготвените свидетелства и начините на получаване ще публикуваме в рубрика „Новини“ на сайта.
Очакваме ви следващата година в периода 01.06. – 30.07.2023 г. като кандидати за четвърта ПКС.
Можете да се включите в подготвителните курсове за ПКС, които ще предложим от м. март 2024 г. на нашия сайт.
Успешна и ползотворна учебна година!
от Учебен отдел


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

230023

Повишаване на психологическата компетентност


В електронна среда / ДИКПО-Варна

информация и регистрация

013523

Часът на класа като специално време за срещи на учителя с неговите ученици

25-26.11.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044723

Поведението на детето – огледало на семейната система

02-03.12.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

040923

Родителите и детската градина – между взаимните очаквания и споделената отговорност

06-07.12.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017523

Методика на обучението по „Безопасност на движението по пътищата" в училище

09-10.12.2023 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055023

Мястото на информационните и комуникационни технологии при работа с деца със СОП

12-13.12.2023 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

150322

Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извънурочните форми на работа

16-17.03.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)


Уважаеми учители, директори, педагогически специалисти,
От 01.06.23г. започва кандидатстването за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ.
В ДИКПО–Варна подаването на документи ще може да се осъществява по избрания от Вас начин:

по електронен път; /Като се изпратят сканирани необходимите документи на имейл: dikpo-pks@shu.bg /
чрез използване услугите на куриерски служби;
на едно от посочените места за прием на документи:

гр. Варна– учебен отдел в Департамента - кабинети 109 и 111;
гр. Шумен–Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски" – кабинет 05a;
гр. Добрич–Колежа на ШУ "Епископ Константин Преславски"– кабинет 304а.
срок за подаване от 01.06.23г. до 31.07.23г.
Плащането може да извършите по един от следните три начина:
на каса, или чрез POS-терминал или по банков път.Уважаеми ученици и колеги, взели участие в конкурс за детска рисунка "Българската азбука".
Откриването на изложбата и награждаването ще бъде на 19.05.23г. (петък) от 11:00ч.
Заповядайте!


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА:


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I- IV клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: ЕМИР ТЕПИК – III клас, СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
2-ро място: БРАНИМИР ИВАНОВ – I клас, ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора
3-то място: ХРИСТИНА ГОЦЕВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна


Специална награда Ректор ШУ


ИВАЙЛО НИКОЛОВ – III клас, ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе


Поощрителни награди:


БЕЛОСЛАВА СТАВРЕВА – III клас, СУ „Гео Милев“, гр. Варна
ЕДРЖИН ЕМИН – III клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
ВЛАДИСЛАВА ОЛЕКСАНДРИВНА – IV клас, ОПУ-2, гр. Варна
ДЕЯ НИКОЛОВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
АЛИСА СЪБЕВА – III клас, НУ „Васил Левски“, гр. Габрово


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V - VII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: КРИСТИЯН ДИМИТРОВ – V клас, 201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
2-ро място: СИМОНА ПЕТРОВА – VII клас, ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна
3-то място: ВЕЛИЗАРА ВАЛЕНТИНОВА – VI клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Специална награда директор ДИКПО–ВАРНА


МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА – V клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Поощрителни награди:


ЗАРФЕ АНГЕЛОВА – VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Търговище
ДЕА КАЛЪЧЕВА – VII клас, НГДЕК, гр. София
ИВОНА ИВАНОВА – VI клас, ОУ „Св. Никола“, гр. Стара Загора
АЛЕКСАНДРА ЦОНЕВА – VII клас, НГДЕК Св. Константин Кирил Философ, гр. София


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА VIII - XII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: Гергана Кирчева – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
2-ро място: МЕЛЕК ХАСАН – XI клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
3-то място: МАРИЯ ГРОЗЕВА – XI клас, МГ „Александър К. Попов“, гр. Пловдив


Награда за оригиналност:


ТЕОДОРА ИВАНОВА – IX клас, ПГГЦД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Поощрителни награди:


НИКОЛЕТА ИВАНОВА – VIII клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
МИХАИЛ МЕТОДИЕВ – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ЕЛЕНА ИВАНОВА – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ – XII клас, ПГЛПЕХ, гр. Ямбол
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Най-масово участие:


201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Според регламента на конкурса за детска рисунка "Българската азбука", на учителите, взели участие със свои ученици ще им бъде присъдено удостоверение с един кредит. За издаване на удостоверенията е необходима регистрация на учителите чрез линка: Регистрация
ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"
Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598