НОВИНИ

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

020223

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

15-16.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140923

Ролята на учителя в ученическата изложба

17-18.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

020123

"Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

19-20.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

013123

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

21-22.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046323

"Учителят като изследовател"- курс за подготовка за І и ІІ ПКС за детски учители и учители, преподаващи във всички степени на училищното образование

24-27.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

016423

Разпознаване и превенция на суицидно поведение при юноши

24-25.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

014923

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

26-29.02.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044523

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

02-03.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

015023

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

04-09.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046423

Приложни аспекти на действените методи при работа с деца и юноши

09-10.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045923

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

16-17.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

150322

Подвижни и спортно-подготвителни игри в урочните и извънурочните форми на работа

16-17.03.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

140723

Място и роля на илюстрацията като вид изкуство в обучението по изобразително изкуство

16-17.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017723

Хиперактивност и дефицит на вниманието в училище

23-24.03.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055223

"Съвременният урок по български език и литература в І - ІV клас" - за начални учители, които желаят да придобият V или ІV ПКС.

01-02.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

0510223

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

03-04.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140523

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС.

05-06.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046523

Поведението на детето – огледало на семейната система

06-07.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046623

Методика на обучението по „Безопасност на движението по пътищата"

11-12.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046023

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140623

Място на илюстрацията и комикса в детското творчество - между образа и словото

20-21.04.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046123

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046223

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050923

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141023

Ученическата изложба - концепция, аранжиране и провеждане

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141123

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС

26-27.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055423

Профил на иновативния учител

11-12.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055323

Профил на иновативния учител

09-10.09.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!ППС № 1360 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители
на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1361 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището“
Предназначение: за за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1362 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за начални учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1363 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!Допълнителна професионална квалификация
ДИКПО - Варна към Шуменския университет организира и провежда 2-дневно обучение на правоспособни лица в областта на геодезията, картографията и кадастьра, съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗКИР
Продължителност: 16 академични часа
Продължителност: 13 и 14.01.2024 г., Начален час 9.00 ч.
Обучаващи: хон. Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов, ШУ
ас. инж. Иван Димитров Иванов, ШУ
Димитър Любенов Чанев, юрист
Цена на курса на обучение: 100 лв. за всеки участник при групова заявка за участие в обучителен курс (такса за участие в колектив). Таксите се заплащат до 11.01.2024 г.
Попълнена заявка и копие от платежния документ се изпраща на: e.stoykov@shu.bg
* Обучението се извършва при събрана група обучавани от минимум 10 човека
Обучението е предназначено за правоспособни лица в обучението: областта на геодезията, картографията и кадастьра
След участие и успешно завършване на обучението лицата получават Удостоверение за завършен квалификационен курс.
Място на провеждане: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115, Корпус С
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК! регистрация
Готови са свидетелствата за първа и втора професионално - квалификационна степен I,II, IV и V ПКС.

Можете да ги получите по следните начини:
1. По пощата.
2. На място в учебен отдел първи етаж стая 111.
3. Чрез куриерска услуга за сметка на получателя.
4. За педагогически колективи, група учители - чрез подадена писмена заявка с придружителен списък – за сметка на получателя.
При подаване на заявка по имейл uodikpo@shu.bg трябва да изпратите: имена на получател, ПКС, специалност, точен адрес и телефон.
Важно!!!
Участниците в подготвителни курсове, които не са взели удостоверенията си, могат да ги получат заедно със свидетелствата.
Допълнителна информация по телефон можете да получите всеки работен ден от 15.00 до 16.00 часа.

Уважаеми ученици и колеги, взели участие в конкурс за детска рисунка "Българската азбука".
Откриването на изложбата и награждаването ще бъде на 19.05.23г. (петък) от 11:00ч.
Заповядайте!


РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА:


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I- IV клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: ЕМИР ТЕПИК – III клас, СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
2-ро място: БРАНИМИР ИВАНОВ – I клас, ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора
3-то място: ХРИСТИНА ГОЦЕВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна


Специална награда Ректор ШУ


ИВАЙЛО НИКОЛОВ – III клас, ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе


Поощрителни награди:


БЕЛОСЛАВА СТАВРЕВА – III клас, СУ „Гео Милев“, гр. Варна
ЕДРЖИН ЕМИН – III клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
ВЛАДИСЛАВА ОЛЕКСАНДРИВНА – IV клас, ОПУ-2, гр. Варна
ДЕЯ НИКОЛОВА – IV клас, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
АЛИСА СЪБЕВА – III клас, НУ „Васил Левски“, гр. Габрово


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V - VII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: КРИСТИЯН ДИМИТРОВ – V клас, 201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
2-ро място: СИМОНА ПЕТРОВА – VII клас, ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна
3-то място: ВЕЛИЗАРА ВАЛЕНТИНОВА – VI клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Специална награда директор ДИКПО–ВАРНА


МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА – V клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен


Поощрителни награди:


ЗАРФЕ АНГЕЛОВА – VI клас, ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Търговище
ДЕА КАЛЪЧЕВА – VII клас, НГДЕК, гр. София
ИВОНА ИВАНОВА – VI клас, ОУ „Св. Никола“, гр. Стара Загора
АЛЕКСАНДРА ЦОНЕВА – VII клас, НГДЕК Св. Константин Кирил Философ, гр. София


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА VIII - XII клас
КЛАСИРАНЕ:


1-во място: Гергана Кирчева – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
2-ро място: МЕЛЕК ХАСАН – XI клас, СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали
3-то място: МАРИЯ ГРОЗЕВА – XI клас, МГ „Александър К. Попов“, гр. Пловдив


Награда за оригиналност:


ТЕОДОРА ИВАНОВА – IX клас, ПГГЦД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Поощрителни награди:


НИКОЛЕТА ИВАНОВА – VIII клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
МИХАИЛ МЕТОДИЕВ – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ЕЛЕНА ИВАНОВА – IX клас, СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ – XII клас, ПГЛПЕХ, гр. Ямбол
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА – XI клас, ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна


Най-масово участие:


201 ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Лозен
СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"
Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598