НОВИНИ


Уважаеми учители, директори, педагогически специалисти,
От 01.06.24г. започва кандидатстването за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ. В ДИКПО–Варна подаването на документи ще може да се осъществява по избрания от Вас начин:

* чрез използване услугите на куриерски служби; (от 01.06 до 31.07.24г)
* на едно от посочените места за прием на документи: (от 03.06 до 31.07.24г)

- гр. Варна– учебен отдел в Департамента - кабинети 111;
- гр. Шумен–Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски" – кабинет 05a;
- гр. Добрич–Колежа на ШУ "Епископ Константин Преславски"– кабинет 304а.

срок за подаване от (от 03.06 до 31.07.24г)
Плащането може да извършите по един от следните три начина:
на каса, или чрез POS-терминал или по банков път. (Банкова сметка на ДИКПО)


Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви поканя от името на Директорското ръководство на ДИКПО-Варна звено от ШУ „Епископ Константин Преславски“ да участвате в Национално учителско състезание „Изкуственият интелект в учебния процес“
регламента на състезанието
регистрация
Поканени са да участват всички учители.
Няма такса за участие.
ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

банкова сметка ДИКПО-ВАРНА
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

046923

Съвременни игрови педагогически технолиогии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046923

Съвременни игрови педагогически технолиогии при обучението и възпитанието на децата от предучилищна възраст

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061323

"Урокът по български език и литература в контекста на компетентностия подход" - подготвителен курс за V и ІV ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070823

"Developing students' key competences in the English language classroom /Развиване на ключовите компетентности на учениците в урока по английски език/" - подготвителен курс за V и IV ПКС

01-02.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055523

Учебното съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият ІV ПКС.

01-04.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

090123

"Теория и практика на съвременното обучение по френски език" - подготвителен курс за V или ІV ПКС

03-04.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046123

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

046223

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

150123

"Организация и управление на физическото възпитание в училище - ДОИ и стандарти за предмета "Физическо възпитание и спорт" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055823

Въведение в STEM образованието - методи на преподаване и приложение в учебното съдържание І - ІV клас

16-17.06.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018223

Проектно базирано обучение и изкуствен интелект

21-22.06.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

046823

STREAMS и компетентностният подход в предучилищното и началното образование

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130323

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050923

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141023

Ученическата изложба - концепция, аранжиране и провеждане

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141123

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС

26-27.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230923

"Съвременни дидактически технологии в обучението по Технологии и предприемачество и професионално образование" - подготвителен курс за IV ПКС

29-30.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

160123

"Съвременни методически насоки в преподаването на математика"- подготвителен курс за V и ІV ПКС

02-03.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200323

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

02-03.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

170123

Съвременни методически насоки в преподаването по информатика и информационни технологии - подготвителен курс за V и ІV ПКС

04-05.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200223

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

04-05.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031623

"Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230123

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за учители по Технологии и предприемачество и професионална подготовка, които желаят да придобият V ПКС

06 и 09.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190123

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V и ІV ПКС

05-06.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

110223

"Терминологията и понятията в обучението по майчин турски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220223

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и по професионална подготовка, които желаят да придобият IV ПКС

07-08.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055423

Профил на иновативния учител

11-12.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054323

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

27-30.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055323

Профил на иновативния учител

09-10.09.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)
Допълнителна професионална квалификация
Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разгледате тук

ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"