НОВИНИУважаеми учители, директори, педагогически специалисти,
От 01.06.24г. започва кандидатстването за ПЕТА, ЧЕТВЪРТА, ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ. В ДИКПО–Варна подаването на документи ще може да се осъществява по избрания от Вас начин:

* чрез използване услугите на куриерски служби; (от 01.06 до 31.07.24г)
* на едно от посочените места за прием на документи: (от 03.06 до 31.07.24г)

- гр. Варна– учебен отдел в Департамента - кабинети 111;
- гр. Шумен–Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски" – кабинет 05a;
- гр. Добрич–Колежа на ШУ "Епископ Константин Преславски"– кабинет 304а.

срок за подаване от (от 03.06 до 31.07.24г)
Плащането може да извършите по един от следните три начина:
на каса, или чрез POS-терминал или по банков път. (Банкова сметка на ДИКПО)Националното състезание „ ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС “ за учебната 2023/2024 година приключи!

Поздравления на всички участници!

Резултатите от класирането са представени в три категории:
• Начален етап
• Прогимназиален етап
• Гимназиален етап

Важно:
• За да получите един квалификационен кредит:
o Попълнете формуляра в срок до 21.07.2024г.
o Удостоверението с придобит един квалификационен кредит може да получите лично или чрез куриер.
• Грамоти:
o Ще бъдат качени в класната стая след 12.07.2024г., откъдето можете да си ги изтеглите.
• Награждаване:
o Церемонията по награждаване на класираните участници ще се проведе на 26 октомври 2024г. в ДИКПО-Варна.
Очаквайте информация за церемонията по награждаване.

В края на това вълнуващо национално състезание, бихме искали да изкажем нашата най-искрена благодарност на всички участници.
Очакваме с нетърпение да Ви видим отново на следващото състезание!

КЛАСИРАНЕ

Начален етап:

1 място:
Февзие Х. Исмаил
Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Варна

2 място:
Радка Георгиева – Гинева
ОУ “Д-р Петър Берон“
с. Желю войвода, община Сливен

3 място:
Галя Панайотова Димитрова
ОУ „Христо Ботев“
с. Ботево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

СЕРТИФИКАТИ

Най-добро използване на изкуствен интелект за подобряване на мотивацията на учениците: За учителя, който е измислил най-ефективни начини за използване на изкуствен интелект, за да мотивира и ангажира учениците.
Бистра Йорданова Славейков
гр. Варна
и
Анита Петрова Николова
ЧСУ "Роналд Лаудер"
гр. София

Сертификат за активност и творчество - Този сертификат се връчва за активно участие и представяне на разнообразни и творчески уроци.
Магдалена Иванова
ОУ “Стефан Караджа”
гр. Добрич
и
Анета Владимирова
ОУ "Панайот Волов"
гр. Варна

Сертификат за най-голям потенциал за популяризиране на изкуствен интелект в образованието: За учителя, който е демонстрирал най-голяма способност да популяризира и споделя идеи за използване на изкуствен интелект в образованието сред колеги и ученици.
Петя Панайотова Вутева
ОУ „Захари Стоянов“
гр. Варна

Сертификат за съвместна технологична интеграция - За успешно интегриране на изкуствения интелект в урок, благодарение на изключителната работа в екип.
Николета Недева и Ирина Дачева
ОУ „Найден Геров“
гр. Бургас

Сертификат за екипна ефективност -За високата ефективност и продуктивност, постигнати чрез отлично сътрудничество в екип.
София Милчева Нейчева и Светослава Николаева Добрева
I ОУ „Свети княз Борис I“
гр. Варна

Сертификат за креативност в екипната работа -За оригинален подход и иновативни решения, постигнати чрез екипна колаборация.
Стоянка Иванова Митева и Гергана Снежанова Колева
ОУ „Христо Ботев“
с. Екзарх Антимово, община Карнобат, област Бургас
и
Ирина Ангелова Гочева
ОУ "Христо Ботев"
с. Оризово, област Стара Загора

Най-креативна идея за използване на изкуствен интелект в урока: За учителя, който е измислил най-оригинален и иновативен начин за интегриране на изкуствен интелект в учебния процес.
Ирина Дачева
ОУ „Найден Геров“
гр. Бургас
и
Вероника Милчева Гечева
ДГ „Незабравка“
гр. Мизия

Най-добра интеграция на изкуствен интелект с учебната програма: За учителя, който е успял най-ефективно да интегрира изкуствен интелект с учебната програма по съответния предмет.
Камелия Гюлева
ОУ „Антон Страшимиров“
гр. Бургас

Сертификат за най-креативен подход - За изключително креативен и иновативен подход при разработването на урок с изкуствен интелект.
Радина Костадинова
ОУ "Стефан Караджа"
гр. Добрич
Сертификат за най-интересна тема -За разработване на урок с най-интересна и ангажираща тема, привличаща вниманието на учениците.
Стиляна Иванова
Шесто ОУ "Свети Никола"
гр. Стара Загора
и
Полина Тихомирова Първанова
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - филиал Враца
гр. Монтана
Сертификат за най-актуална тема - За създаване на урок, отразяващ най-актуалните тенденции и съвременни въпроси в образованието.
Илинка Стефанова
СУ" Жечка Аргирова"
гр. Сливен
и
Йоанна Христова
ОУ "Стефан Караджа"
гр. Варна

Сертификат за най-добро приложение на изкуствен интелект - За най-добра и иновативна употреба на изкуствен интелект в учебния процес.
Бояна Йорданова
ЧДГ ,,Аз съм българче"
гр. Варна

Сертификат за най-вдъхновяващ урок: За разработване на урок, който вдъхновява и мотивира учениците да се развиват и учат.
Любомира Димитрова Карнобашка
СУ" П. Р. Славейков"
гр. Добрич


Прогимназиален етап:

1 място
Роза Светославова Иванова
ОУ " Васил Левски"
гр. Плевен

2 място
Миглена Гайтанджиева
СУ „Св. Паисий Хилендарски“
гр. Златица


3 място
Женя Неделчева Йорданова
ОУ „ Св. Кл. Охридски"
гр. Попово


СЕРТИФИКАТИ:

Сертификат за креативност в екипната работа -За оригинален подход и иновативни решения, постигнати чрез екипна колаборация
Катя Димитрова
СУ „Сава Доброплодни“,
гр. Шумен
и
Даниел Димитров
ППМГ „Нанчо Попович“,
гр. Шумен


Сертификат за иновация и вдъхновение Връчва се за внедряване на иновативни подходи и вдъхновяващи учебни материали в състезанието
Иванка Василева
ОУ "Димитър Талев"
гр. Пловдив
и
Тодорка Николова- Динкова
СУ „Никола Вапцаров“,
гр. Пловдив


Най-добро използване на изкуствен интелект за подобряване на мотивацията на учениците: За учителя, който е измислил най-ефективни начини за използване на изкуствен интелект, за да мотивира и ангажира учениците.
Ваня Иванова
ОУ “Васил Левски”
гр. Кнежа
и
Константин Теофанов
ОУ „Черноризец Храбър“
гр. Варна


Сертификат за активност и творчество - за активно участие и представяне на разнообразни и творчески уроци в рамките на националното учителското състезание
Силвия Николаева Захариева
ОУ „Васил Левски“
гр. Плевен
и
Цоньо Бориславов Георгиев
ОУ Свети Климент Охридски
гр. Попово


Най-добра интеграция на изкуствен интелект с учебната програма: За учителя, който е успял най-ефективно да интегрира изкуствен интелект с учебната програма по съответния предмет.
Лилия Ищева
ОУ „Христо Ботев“
с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик


Най-креативна идея за използване на изкуствен интелект в урока: За учителя, който е измислил най-оригинален и иновативен начин за интегриране на изкуствен интелект в учебния процес.
Бяла Момерова
119. СУ „Академик Михаил Арнаудов
гр. София


Най-добро използване на изкуствен интелект за повишаване на интерактивността: За учителя, който е използвал изкуствен интелект, за да създаде най-интерактивния и ангажиращ урок.
Емине Исмаил
ОУ „Васил Друмев“
гр. Варна


Сертификат за най-актуална тема: За учителя, който е избрал тема, която е съвременна, значима и релевантна за интересите на учениците.
Росица Раденкова
ОУ "Никола Икономов"
гр. Разград


Сертификат за най-актуална тема: За създаване на урок, отразяващ най-актуалните тенденции и съвременни въпроси в образованието.
Денислава Николова
СУ "Васил Левски"
гр. Вълчи дол


Сертификат за най-креативен подход: За изключително креативен и иновативен подход при разработването на урок с изкуствен интелект.
Симона Стефанова
ОУ Св. Климент Охридски
гр. Попово


Сертификат за най-актуална тема - За създаване на урок, отразяващ най-актуалните тенденции и съвременни въпроси в образованието.
Анита Николова
ЧСУ „Роналд Лаудер“
гр. София


Сертификат за принос за развитието на изкуствен интелект в образованието: За учителя, чийто уроци са направили най-значителен принос за развитието на идеи и практики за интегриране на изкуствен интелект в учебния процес.
Илияна Пенева
ОУ „Васил Друмев“
гр. Варна


Сертификат за популяризиране на изкуствен интелект в образованието: За учителя, който е демонстрирал най-голяма способност да популяризира и споделя идеи за използване на изкуствен интелект в образованието сред колеги и ученици.
Кунка Юрукова
СУ „ Свети Паисий Хилендарски“
гр. Златица


Сертификат за най-интересна тема: За разработване на урок с най-интересна и ангажираща тема, привличаща вниманието на учениците.
Митко Каменов Каменов
52. ОУ "Цанко Церковски"
гр. София


Сертификат за най-вдъхновяващ урок: За разработване на урок, който вдъхновява и мотивира учениците да се развиват и учат.
Слав Чанев Славов
ЧОУ Изгрев
гр. София
и
Веселин Йорданов Лашев
СУ “Христо Ботев“
гр. Цар Калоян, област Разград


Сертификат за най-добро приложение на изкуствен интелект - За най-добра и иновативна употреба на изкуствен интелект в учебния процес.
Недка Балталийска
ОУ „Хр. Ботев“
с. Екзарх Антимово
и
Мария Стоянова
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий
гр. Габрово


Сертификат за най-вдъхновяващ урок - За разработване на урок, който вдъхновява и мотивира учениците да се развиват и учат.
Десислава Бошнакова
СУ "Васил Левски"
гр. Вълчи дол


Сертификат за най-вдъхновяващ урок -За разработване на урок, който вдъхновява и мотивира учениците да се развиват и учат.
д-р Нора Баланска
СУ „Сава Доброплодни“
гр. Шумен

*Сертификати за участие получават всички участвали в състезанието

Гимназиален етап:

1 място
Маргарита Колева Павлова
ЕГ "Пейо Яворов"
гр. Силистра

2 място
Галя Димитрова Димова
„Св.св. Кирил и Методий“
гр. Созопол

3 място
Петя Трифонова Генчева
ЕГ "Пейо Яворов"
гр. Силистра

СЕРТИФИКАТИ

Най-добро използване на изкуствен интелект за подобряване на мотивацията на учениците: За учителя, който е измислил най-ефективни начини за използване на изкуствен интелект, за да мотивира и ангажира учениците.
Мария Кирилова
ЕГ „Гео Милев“
гр. Добрич

Сертификат за креативен екипен подход: За учителите, които са предложили оригинални и иновативни решения в екип, допринасяйки за разнообразието и креативността в учебния процес.
Емилия Филкова, Мария Панова и Иван Минков
СУ за ХНИ "Константин Преславски"
гр. Варна

Сертификат за креативен екипен подход: За учителите, които са предложили оригинални и иновативни решения в екип, допринасяйки за разнообразието и креативността в учебния процес
Елена Илиева и Йорданка Илиева
СУ „Николай Катранов“
гр. Свищов

Сертификат за екипна работа с акцент върху мотивацията на учениците: За учителите, които са работили в екип, за да разработят идеи, които биха могли да мотивират и ангажират учениците в учебния процес.
Ралица Иванова Андреева и Фатме Салим Османова
ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“
гр. Шумен

Сертификат за иновация и вдъхновение - за внедряване на иновативни подходи и вдъхновяващи учебни материали
Виктор Балев
ВТГ "Георги Стойков Раковски"
гр. Варна

Сертификат за иновация и вдъхновение - за внедряване на иновативни подходи и вдъхновяващи учебни материали
Светлина Сачева и Магдалена Миланова
АЕГ “Гео Милев”
гр. Русе

Сертификат за активност и творчество - за активно участие и представяне на разнообразни и творчески уроци в рамките на учителското състезание
Изабел Попова
СУ „Пейо Крачолов Яворов“
гр. Пловдив
и
Димитрия Христова Христова
ПГИ „Алеко Константинов”
гр. Кърджали

Сертификат за съвместна технологична интеграция - За успешно интегриране на изкуствения интелект в урок, благодарение на изключителната работа в екип.
Димитрия Николаева Хаджиева,
д-р Георги Георгиев Четрафилов и Елена Крумова Каръкова
Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
гр. Гоце Делчев
и
Цветелена Таралова и Радина Попова
Националната финансово-стопанска гимназия
гр. София

Сертификат за най-добра интеграция на изкуствен интелект с учебната програма: За учителя, който е успял най-ефективно да интегрира изкуствен интелект с учебната програма по съответния предмет.
Галина Иванова Иванова
ПГКНМА “Професор Минко Балкански”,
гр. Стара Загора
и
Кристина Жейнова
ВТГ "Георги Стойков Раковски".
гр. Варна

Сертификат за най-креативна идея за използване на изкуствен интелект в урока: За учителя, който е измислил най-оригинален и иновативен начин за интегриране на изкуствен интелект в учебния процес.
Даниела Мирчева - Иванова
44 СУ „Неофит Бозвели“
гр. София

Сертификат за най-актуална тема: За учителя, който е избрал тема, която е съвременна, значима и релевантна за интересите на учениците.
Маргарита Петрова
2АЕГ „Томас Джеферсън“
гр. София

Сертификат за най-креативен подход - За изключително креативен и иновативен подход при разработването на урок с изкуствен интелект.
Татяна Иванова Славова
2. АЕГ “Томас Джеферсън”
гр. София

Сертификат за принос за развитието на изкуствен интелект в образованието: За учителя, чийто уроци са направили най-значителен принос за развитието на идеи и практики за интегриране на изкуствен интелект в учебния процес.
Калоян Тошков Димитров
Средно училище "Никола Вапцаров"
c. Карапелит

Сертификат за популяризиране на изкуствен интелект в образованието: За учителя, който е демонстрирал най-голяма способност да популяризира и споделя идеи за използване на изкуствен интелект в образованието сред колеги и ученици.
Таня Каратанева
НПГГСД „Сава Младенов“
гр. Тетевен

Сертификат за най-интересна тема: За разработване на урок с най-интересна и ангажираща тема, привличаща вниманието на учениците.
Десислава Куманова
НПГГСД „Сава Младенов“
гр. Тетевен

Сертификат за най-вдъхновяващ урок: За разработване на урок, който вдъхновява и мотивира учениците да се развиват и учат.
Цветислава Лавчиева
Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“
гр. Габрово

Сертификат за най-добро приложение на изкуствен интелект: За най-добра и иновативна употреба на изкуствен интелект в учебния процес.
Милена Божинова
СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Бургас

*Всички останали участници получават сертификат за участие.
ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

банкова сметка ДИКПО-ВАРНА
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01За участие в курс регистрацията е задължителна!


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

055823

Въведение в STEM образованието - методи на преподаване и приложение в учебното съдържание І - ІV клас

16-17.06.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018223

Проектно базирано обучение и изкуствен интелект

21-22.06.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

019123

Развитие на емоционалната интелигентност за по-добро общуване и взаимодействие

21-22.06.2024 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

046823

STREAMS и компетентностният подход в предучилищното и началното образование

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

130323

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

050923

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141023

Ученическата изложба - концепция, аранжиране и провеждане

22-23.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055923

Поведението на детето - огледало на семейната система

25-26.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

141123

"Техниката на акварела в съвременния урок по изобразително изкуство" - за учители в началното училище и учители по изобразително изкуство, кандидати за V или ІV ПКС

26-27.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230923

"Съвременни дидактически технологии в обучението по Технологии и предприемачество и професионално образование" - подготвителен курс за IV ПКС

29-30.06.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

160123

"Съвременни методически насоки в преподаването на математика"- подготвителен курс за V и ІV ПКС

02-03.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200323

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

02-03.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

170123

Съвременни методически насоки в преподаването по информатика и информационни технологии - подготвителен курс за V и ІV ПКС

04-05.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200223

"Научно-дидактически анализ на биологичното познание" - подготвителен курс за IV ПКС

04-05.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031623

"Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

230123

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за учители по Технологии и предприемачество и професионална подготовка, които желаят да придобият V ПКС

06 и 09.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190123

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V и ІV ПКС

05-06.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

110223

"Терминологията и понятията в обучението по майчин турски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС

06-07.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220223

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и по професионална подготовка, които желаят да придобият IV ПКС

07-08.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055423

Профил на иновативния учител

11-12.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

019223

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

13-14.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031723

"Основни акценти при диагностиката и терапията на афазии" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия

13-14.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

047123

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

27-28.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140323

Диагностика на резултатите от изобразителната дейност на децата

27-28.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054323

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

27-30.07.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055323

Профил на иновативния учител

09-10.09.2024 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)
Допълнителна професионална квалификация
Примерни теми за професионално-педагогически специализации може да разгледате тук

ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"