НОВИНИСЪОБЩЕНИЕ:
ДИКПО-Варна няма да работи на 15.08.2022 г. поради решение на Община Варна за обявяване денят на града за неработен ден.
На вниманието на педагогическите специалисти желаещи да придобият ІII професионално-квалификационна степен

Уважаеми колеги,
желаещите да повишат квалификацията си в едногодишна професионално-педагогическа специализация, ще могат да придобият ІІІ ПКС в рамките на една година. За повече информация... ТУК!
дата: 23.03.2022 г.

Заповед - директор ДИКПО-ВарнаКурс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

044321

Електронни ресурси за целите на обучението по образователно направление "Български език и литература"

27-28.01.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

050121

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

05-06.02.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044121

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

12-13.02.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

016421

"Методика на обучение по Безопасност на движението по пътищата"

18-21.02.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

060821

"Интерактивни техники в обучението по литература"

19-20.02.2022г.

В електронна среда

информация и регистрация

054021

"Диагностика на езикови умения" - за начални учители, кандидати за II ПКС.

19-22.02.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161221

"Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда"

23-24.02.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

014521

"Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата"

26-27.02.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

012821

„Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование”

06-07.03.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

020721

"Управленските компетентности на училищния директор"

24-25.03.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

011221

„Училище без дисциплиниране – как да го постигнем”

27-28.03.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017021

"Обучение чрез решаване на проблеми"

29-30.03.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

161421

тема: "Дигитална компетентност на учителите"

29-30.03.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

220121

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока " - подготвителен курс за учители по Технологии и предприемачество и професионални гимназии, които желаят да придобият V ПКС

01-02.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

070821

"Иновативни дидактически модели в обучението по английски език" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

01-02.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044221

Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

02-03.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

220221

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание " - подготвителен курс за учители по „Технологии и предприемачество“ и професионални гимназии, които желаят да придобият IV ПКС

03-04.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

061321

"Обучението по български език и литература в контекста на съвременната образователна парадигма" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

03-04.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054121

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

04-05.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

020221

"Управленската документация в училище" - подготвителен курс за придобиване на V ПКС по Управление на образованието

04-05.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120321

"Учителят по музика - възпитава и обучава" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

05-06.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140121

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за V ПКС.

05 и 10.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

140821

"Организация и управление на физическото възпитание в училище" - подготвителен курс за IV ПКС.

06-07.04.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054221

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

06-07.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054821

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

07 и 09.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

021721

"Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите" - подготвителен курс за придобиване на ІV ПКС по Управление на образованието

07-08.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120521

Майсторски клас: "Мястото на инструмента в обучението по музика"

07-08.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054921

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

08 и 10.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120421

„"Учителят по музика - възпитава, обучава, диагностицира" - подготвителен курс за II и I ПКС.

09-11.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

010421

„Училищна политика за приобщаващо образование”

10-11.04.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

016721

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

11-12.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

021821

"Методика на диагностичното изследване в училище" - подготвителен курс за ІІ ПКС

4-17.04.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

045021

тема: "Театърът в детската градина"

15-16.04.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

016821

тема: "Ученето как (не) се случва в училище"

16-17.04.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017321

"Компетентностният подход в образованието"

19-20.04.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017421

"Иновативни методи, подходи, техники и технологии на преподаване. Компетентностен подход в образованието"

28-29.04.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

200321

"Компетентностният подход в обучението по география и икономика" - подготвителен курс за V ПКС.

30.04 -01.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044621

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

07-08.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

021921

"Методика на иновационното изследване в училище" - за кандидати за І ПКС по всички специалности

16-21.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055521

"Профил на иновативния учител"

20-21.05.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

016921

"Създаване на професионално учителско портфолио на педагогическите специалисти в електронен вид в електронен вид"

21-22.05.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017121

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

28-29.05.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017521

"Мениджмънт на дисциплината в класната стая"

28-29.05.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

130421

"Специфика на методи и методически похвати в обучението по изобразително изкуство" - за учители по Изобразително изкуство , които желаят да придобият V и ІV ПКС.

03-04.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

200221

"Актуални аспекти на географското образование" - подготвителен курс за IV ПКС

03-04.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044821

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

04-05.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

017621

"Педагогическите умения на учителите" - подготвителен курс за придобиване на V и ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика

06-07.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

042421

Подпомагане на развитието на детето в детската градина

17-18.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018421

„Организация и провеждане на педагогическа практика с учители-наставници“

18-19.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

054321

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

21-22.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055021

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

20-21.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

051721

„Особености в развитието на децата от начална училищна възраст и усвояване на ролята „ученик“

21-22.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

054421

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

22-23.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018321

„Възпитанието в процеса на обучение“

22-23.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018521

"Инструменти за контрол и оценка на учебните постижения на учениците при обучение в електронна среда"

23-24.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

055121

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

24-25.06.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044721

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

25-26.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120621

"Обучението по музика в електронна среда от разстояние в І - ІV клас"

27-28.06.22 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018221

"Обучение чрез решаване на проблеми"

27-29.06.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

017921

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

29.06 -01.07.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

190321

Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата" - подготвителен курс за V ПКС

01-02.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055621

"Профил на иновативния учител"

01-03.07.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018021

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

01-03.07.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018121

"Стратегии за учебно мотивиране на учениците"

03-05.07.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

018621

"Обучение чрез решаване на проблеми"

05.07.2022 г. и 09-10.07.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

055321

"Видове уроци в обучението по математика. Реализация на основните структурни компоненти" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

180421

Методика на обучението – актуални аспекти на училищния курс по „Човекът и природата“ и по „Химия и опазване на околната среда“ - подготвителен курс за V и ІV ПКС.

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

190221

Научно-дидактически анализ на биологичното познание - подготвителен курс за IV ПКС

08-09.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031621

"Детето със СОП в приобщаваща среда" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по специална педагогика.

09-10.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

151021

"Иновативни образователни технологии в обучението по математика" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

11-12.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120721

"Извънкласни и извънучилищни дейности за работа с инструмента устна хармоника"

11-12.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054521

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - за начални учители, които желаят да придобият V ПКС.

13-14.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055221

"Учебно съдържание по математика в избираемия учебен час - предизвикателство пред началния учител" - за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС.

14-15.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054621

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

15-16.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

031721

"Диагностика и терапия на заекването" - подготвителен курс за придобиване на V и IV ПКС по логопедия.

16-17.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161321

"Иновативни образователни технологии в обучението по информатика и информационни технологии" - подготвителен курс за V и IV ПКС.

18-19.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

044521

„Модели за позитивно общуване в детската градина“ - за детски учители, които желаят да придобият V ПКС.

23-24.07.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018921

"Интерактивни методи на обучение"

05-06.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

161521

Компютърно моделиране III - IV клас

05-06.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

055421

"Текстовите задачи в учебното съдържание в НЕО" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС

08-09.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120821

"Интерактивни технологии в обучението по музика в І - ІV клас"

08-09.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

054721

"Профил на иновативния учител" - за начални учители, които желаят да придобият V или IV ПКС.

09-10.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018621

"Обучение чрез решаване на проблеми"

09-10.09.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

044921

„Детската градина – център в общността“ - за детски учители, които желаят да придобият IV ПКС.

10-11.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

018721

"Инспектиране"

12-13.09.2022 г.

В електронна среда

Курсове по заявка на педагогически колективи и РУО

019021

"Преходът четвърти-пети клас"

13-14.09.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация

120921

Майсторски клас: "Мястото на инструмента в обучението по музика"

19-20.11.2022 г.

В електронна среда

информация и регистрация


* Курсовете са съобразени с изискванията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)


ППС № 1111 Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за директори и управленски кадри на тема: „Социалните комуникации в управлението на училището
Предназначение: за директори и управленски кадри, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1112 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“
Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1113- Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Диагностика, консултация, възпитателни взаимодействия“
Предназначение: за училищни психолози и педагогически съветници, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев
ТУК!ППС № 1115 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за начални учители на тема: "Добри педагогически практики в обучението по български език и литература в I – IV клас"
Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен, кандидати за III ПКС.
Научен ръководител: доц. д-р В. Кюркчийска
ТУК!ППС № 1114 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за детски учители на тема: „Психология на ранното детско развитие“
Предназначение: за детски учители, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Мариана Минчева - Ризова
ТУК!ППС № 1116 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Интерактивно и интегративно обучение“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!ППС № 1117 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС на тема: „Гражданско и интеркултурно образование“
Предназначение: за педагогически специалисти, кандидати за III ПКС.
Научни ръководители: гл. ас. д-р Илиян Ризов
ТУК!

дата: 14.10.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 28.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 10.09.2021 г.

Заповед на Ректора

дата: 01.09.2021 г.

Заповед на Ректора
* Противоепидемичните мерки, посочени в заповедта, са задължителни за прилагане от всички, които посещават сградите на Университета в Шумен, ДИКПО – Варна и Колежа - Добрич.


* Приемно време на Учебен отдел всеки работен ден в интервал от 8.30-10-30 и 13.00 - 14.30 часа. Информация по телефон всеки работен ден: от 10.30 -12.00 и 14.30-16.00 часа.

Допълнителна професионална квалификация

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ


За участие в курс регистрацията е задължителна!


За кандидатите за I и II ПКС,
Напомняме на педагогическите специалисти, които ще защитават I и II ПКС през 2021 г., че е желателено изборът на научен ръководител и заплащането на такса за научно ръководство да бъдат осъществени до 31.03.2021 г.
Уважаеми дами и господа,
предвид усложнената епидемиологична обстановка получаването и приемането на документи се извършва само по следните начини:
чрез куриерски услуги;
по пощата.


дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Ректора

дата: 22.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

дата: 16.06.2020 г.

Заповед на Ректора

ДИКПО-ВАРНА има нова банкова сметка
IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01ДИКПО - Варна е партньор по Национална програма на МОН "Мотивирани учители"

ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598