ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО чл. 58 ал. 1

ЗАПОВЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО чл. 58 ал. 2

* ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА.
Следете сайта ни за актуалната информация относно сроковете и начините на получаване.