Специализации

Еднократни професионално педагогически специализации за придобиване на III ПКС. Обучението се провежда в групова и индивидуална форма на учебен план.