Конспекти за изпитните процедури за придобиване на V и IV ПКС в ДИКПО - Варна през 2018 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: (052) 301 243

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС Начален час
1. Управление на образованието 13.10.2018 20.10.2018 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика 13.10.2018 20.10.2018 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
5. Специална педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
6. Български език и литература Конспект Конспект 9:00 часа
7. Английски език Конспект Конспект 9:00 часа
8. Немски език 13.10.2018 20.10.2018 9:00 часа
9. Руски език Конспект Конспект 9:00 часа
10. Турски език Конспект Конспект 9:00 часа
11. История Конспект Конспект 9:00 часа
12. Религия Конспект Конспект 9:00 часа
13. Музика Конспект Конспект 9:00 часа
14. Хореография Конспект Конспект 9:00 часа
15. Изобразително изкуство Конспект Конспект 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт Конспект Конспект 9:00 часа
17. Математика Конспект Конспект 9:00 часа
18. Информатика Конспект Конспект 2 9:00 часа
19. Биология Конспект Конспект 9:00 часа
20. География Конспект Конспект 9:00 часа
21. Химия Конспект Конспект 9:00 часа
22. Физика Конспект Конспект 9:00 часа
23. Техника и технологии Конспект Конспект 9:00 часа
24. По специалности от области "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки", "Аграрни науки - за учители по професионална подготовка" 13.10.2018 20.10.2018 9:00 часа

Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

Кандидатите следва да носят лична карта, химикали да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Кандидатите за ІV ПКС са разпределени за явяване на писмения изпит според местоработата им /по област/ както следва:

Ø кандидати, работещи в област Бургас – в гр. Бургас;

Ø кандидати, работещи в област Шумен, Търговище и Разград – в гр. Шумен;

Ø кандидати, работещи в област Плевен – в гр. Плевен;

Ø кандидати, работещи в област Русе – в гр. Русе;

Ø кандидати, работещи в област Враца – в гр. Враца;

Ø кандидати, работещи в останалите области – в ДИКПО – гр. Варна.