Конспекти за изпитните процедури за придобиване на V и IV ПКС в ДИКПО - Варна през 2018 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС Начален час
1. Управление на образованието Конспект Конспект 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика Конспект Конспект 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
5. Специална педагогика Конспект Конспект 9:00 часа
6. Български език и литература Конспект Конспект 9:00 часа
7. Английски език Конспект Конспект 9:00 часа
8. Немски език Конспект Конспект 9:00 часа
9. Руски език Конспект Конспект 9:00 часа
10. Турски език Конспект Конспект 9:00 часа
11. История Конспект Конспект 9:00 часа
12. Религия Конспект Конспект 9:00 часа
13. Музика Конспект Конспект 9:00 часа
14. Хореография Конспект Конспект 9:00 часа
15. Изобразително изкуство Конспект Конспект 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт Конспект Конспект 9:00 часа
17. Математика Конспект Конспект 9:00 часа
18. Информатика Конспект Конспект 2 9:00 часа
19. Биология Конспект Конспект 9:00 часа
20. География Конспект Конспект 9:00 часа
21. Химия Конспект Конспект 9:00 часа
22. Физика Конспект Конспект 9:00 часа
23. Техника и технологии Конспект Конспект 9:00 часа
24. По специалности от области "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки", "Аграрни науки - за учители по професионална подготовка" 13.10.2018 Конспект 9:00 часа

Кандидатите следва да носят лична карта, химикали които да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека.