График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2018 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС Начален час
1. Управление на образованието 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
5. Специална педагогика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
6. Български език и литература 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
7. Английски език 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
8. Немски език 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
9. Руски език 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
10. Турски език 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
11. История 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
12. Религия 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
13. Музика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
14. Хореография 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
15. Изобразително изкуство 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
17. Математика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
18. Информатика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
19. Биология 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
20. География 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
21. Химия 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
22. Физика 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
23. Техника и технологии 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа
24. По специалности от области "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки", "Аграрни науки - за учители по професионална подготовка" 13.10.2018 20.10.2018 27.10.2018 9:00 часа

Кандидатите следва да носят лична карта. За провеждане на изпитна процедура (писмен изпит) за ІV ПКС, химикали които да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.График

за провеждане на изпитна процедура за V ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС

Управление на образованието

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен


Теория на възпитанието и дидактика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен


Английски език

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

30.09.2017 от 9 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Немски език30.09.2017 от 10 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Руски език

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе


29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен


Математика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен


Информатика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен


Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

График

за провеждане на изпитна процедура (писмен изпит) за ІV ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І V ПКС /писмен изпит/

на 14 октомври 2017 г. от 9 ч.

Управление на образованието

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Теория на възпитанието и дидактика


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен


В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Начална училищна педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Предучилищна педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Специална педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен
Български език и литература

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Английски език


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Немски езикВ гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


История


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен


В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Религия

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

Музика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен


В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Хореография

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

Изобразително изкуство

В СУ „Петко Росен”, гр. БургасВ ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Физическо възпитание и спорт


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Математика


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. ШуменВ ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Информатика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен


В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Биология
В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

География


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/Химия


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен


В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе


Физика


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/По специалности от области „Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”– за учители по професионална подготовка


В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. ШуменВ ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Кандидатите следва да носят лична карта, химикали които да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека.