График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2018 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: 0899 907 921

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС Начален час
1. Управление на образованието 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
5. Специална педагогика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
6. Български език и литература 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
7. Английски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
8. Немски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
9. Руски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
10. Турски език 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
11. История 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
12. Религия 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
13. Музика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
14. Хореография 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
15. Изобразително изкуство 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
17. Математика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
18. Информатика 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
19. Биология 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
20. География 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
21. Химия 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
22. Физика 26.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
23. Техника и технологии 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
24. По специалности от области: "Технически науки", 05.10.2019 12.10.2019 26.10.2019 9:00 часа
"Социални, стопански и правни науки",
"Аграрни науки" - за учители по професионална подготовкаКандидатите следва да носят лична карта. За провеждане на изпитна процедура (писмен изпит) за ІV ПКС, химикали които да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека и осигурена зала от заявитела. Заявките се приемат от 1.06 и не по-късно от 01.09.19г.