График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2017 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: (052) 301 243

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС Начален час
1. Управление на образованието 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
5. Специална педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
6. Български език и литература 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
7. Английски език 07.10.2017 14.10.2017 14.10.2017 9:00 часа
8. Немски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
9. Руски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
10. Турски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
11. История 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
12. Религия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
13. Музика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
14. Хореография 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
15. Изобразително изкуство 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
17. Математика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
18. Информатика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
19. Биология 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
20. География 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
21. Химия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
22. Физика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
23. Техника и технологии 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
24. По специалности от области "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки", "Аграрни науки - за учители по професионална подготовка" 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа

График

за провеждане на изпитна процедура за V ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС

Управление на образованието

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

Теория на възпитанието и дидактика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

Английски език

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

30.09.2017 от 9 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Немски език

30.09.2017 от 10 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Руски език

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

Математика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

Информатика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Велико Търново” № 19, гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

График

за провеждане на изпитна процедура (писмен изпит) за ІV ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І V ПКС /писмен изпит/

на 14 октомври 2017 г. от 9 ч.

Управление на образованието

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Теория на възпитанието и дидактика

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Начална училищна педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Предучилищна педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Специална педагогика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Български език и литература

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Английски език

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Немски език

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

История

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Религия

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

Музика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Хореография

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

Изобразително изкуство

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Физическо възпитание и спорт

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Математика

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Информатика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Биология

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

География

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

Химия

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ОУ „Иван Вазов”, ул. „Петър Берон” № 20, гр. Русе

Физика

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В гр. Плевен, ул. „Петко Каравелов” № 22 /сградата на ОУ „Й. Йовков”/

По специалности от области „Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”– за учители по професионална подготовка

В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

В ПМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр. Враца, бул. “Демокрация” №18

Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

Кандидатите следва да носят лична карта, химикали да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Кандидатите за ІV ПКС са разпределени за явяване на писмения изпит според местоработата им /по област/ както следва:

Ø кандидати, работещи в област Бургас – в гр. Бургас;

Ø кандидати, работещи в област Шумен, Търговище и Разград – в гр. Шумен;

Ø кандидати, работещи в област Плевен – в гр. Плевен;

Ø кандидати, работещи в област Русе – в гр. Русе;

Ø кандидати, работещи в област Враца – в гр. Враца;

Ø кандидати, работещи в останалите области – в ДИКПО – гр. Варна.