График за провеждане на изпитните процедури за придобиване на V, IV, II и I ПКС в ДИКПО - Варна през 2017 г.

Начален час - 09:00 часа
За допълнителна информация:
Учебен отдел - тел.: (052) 301 243

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС ІІ и I ПКС Начален час
1. Управление на образованието 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
2. Теория на възпитанието, дидактика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
3. Начална училищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
4. Предучилищна педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
5. Специална педагогика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
6. Български език и литература 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
7. Английски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
8. Немски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
9. Руски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
10. Турски език 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
11. История 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
12. Религия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
13. Музика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
14. Хореография 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
15. Изобразително изкуство 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
16. Физическо възпитание и спорт 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
17. Математика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
18. Информатика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
19. Биология 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
20. География 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
21. Химия 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
22. Физика 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
23. Техника и технологии 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа
24. По специалности от области "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки", "Аграрни науки - за учители по професионална подготовка" 07.10.2017 14.10.2017 21.10.2017 9:00 часа

График

за провеждане на изпитна процедура за V ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС

Управление на образованието

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

 

Теория на възпитанието и дидактика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

 

Английски език

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос

25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас

27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград

27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе

29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен

30.09.2017 от 9 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Немски език

 

 

 

 

 

 

30.09.2017 от 10 ч. в Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен

Руски език

 

 

 

27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе

 

 

 

Математика

25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос 25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас 27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград 27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе 29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище 29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен  
Информатика 25.09.2017 от 10 ч. в СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Айтос 25.09.2017 от 13.30 ч. в СУ „Петко Росен”, гр. Бургас 27.09.2017 от 9 ч. в СУ „Христо Ботев, гр. Разград 27.09.2017 от 13.30 ч. в .........................., гр. Русе 29.09.2017 от 9 ч. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище 29.09.2017 от 14 ч. в ОУ „Валери Петров”, ул. „Александър Стамболийски” № 22, гр. Плевен  

Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

Допълнително ще бъде вписано учебното заведение за град Русе.

График

за провеждане на изпитна процедура (писмен изпит) за ІV ПКС по места, сесия ПКС – 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗПИТНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ІV ПКС /писмен изпит/ на 14 октомври 2017 г. от 9 ч.
Управление на образованието В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе В ......................., гр. Враца
Теория на възпитанието и дидактика   В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен   В ......................., гр. Русе  
Начална училищна педагогика В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе В ......................., гр. Враца
Предучилищна педагогика В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе В ......................., гр. Враца
Специална педагогика В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен      
Български език и литература В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе  

Английски език

  В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе  

Немски език

    В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе  
История   В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен   В ......................., гр. Русе  
Религия В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас        
Музика В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен   В ......................., гр. Русе  
Хореография В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас        
Изобразително изкуство В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас     В ......................., гр. Русе  
Физическо възпитание и спорт   В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен В ......................., гр. Русе  

Математика

  В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен     В ......................., гр. Враца

Информатика

В СУ „Петко Росен”, гр. Бургас В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен   В ......................., гр. Русе В ......................., гр. Враца

Биология

        В ......................., гр. Враца

География

  В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен    

Химия

  В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен   В ......................., гр. Русе  
Физика   В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен В ......................., гр. Плевен    
По специалности от области „Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”– за учители по професионална подготовка   В Корпус ІІ на Шуменски университет, гр. Шумен      

Такса за изпит по места – 10 лв. /ще се събира на място/.

Кандидатите следва да носят лична карта, химикали да пишат синьо и да са заели местата си в 8.45 ч.

Допълнително ще бъдат вписани учебните заведения, в които ще се проведат изпитните процедури.

Кандидатите за ІV ПКС са разпределени за явяване на писмения изпит според местоработата им /по област/ както следва:

Ако кандидат за ІV ПКС желае да се яви на писмен изпит не по посоченото разпределение, следва да изпрати до 02.10.2017 г. имейл с текст „Име .................... /имената по лична карта/ желая да се явя на изпит за ІV ПКС по специалност ................................ в гр. ..................................... /Варна, Бургас, Шумен, Плевен, Русе или Враца/” на адрес: uodikpo@shu.bg

Кандидатът ще получи отговор на имейла си дали искането е одобрено.