Новини


ДИКПО-Варна организира: Тематичен курс: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- програми и модели за обучение
0135 / 16 - 17.07.2018 г.
Ръководители на курса: гл.ас. д-р Ил. Ризов, гл.ас. д-р М. Минчева-Ризова
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, педагогически съветници, класни ръководители, директори и заместник-директори на училища, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и др. Курсът е подходящ за иновативни училища.
Хорариум: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Хорариум: 32 академични часа
Брой квалификационни кредити: 2
Анотация: Участниците ще се запознаят с програма за интеркултурно образование („Програма за развитие на междукултурен опит на учениците“– „РаМО”), представена в методическо ръководство и помагало за самостоятелна работа на ученика; програма за развитие на личностните и социални умения на учениците от VII-IX клас (учебно помагало „Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър”), програма за обучение по правата на детето (методическо ръководство „Модели за обучение по правата на детето”), програма за сексуално образование (методическо ръководство „Развитие на умения за междуполово разбирателство“, VI-IХклас), програма за превенция на наркоманиите (методическо ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите“, V-VII клас) и други модели, разработени от водещите на курса.
https://goo.gl/forms/M4r789xIo65AhqCC3В гр. Шумен
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1 
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111


ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”
с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова,
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности” - курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Регистрационна форма
Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа                   Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч.  (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане  – ДИКПО-Варна
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса:  проф. д-р С. Димитрова ,
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455

 


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен” - курс № 0304 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 14.04 2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум - 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна Ръководител на курса – доц. д-р. П. Петков След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47, За основание да се впише: курс № 0304 Регистрационна форма


Курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

 За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма

С дълбока скръб съобщаваме, че почина доц. д-р Таня Вълкова. Поклонението ще се състои на 6.01.2018 г. в църквата "Св. Петка" - Варна от 12:15 ч.

Получаване на свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС

Методическа среща за детски и начални учители 23.11.2017

В ДИКПО-Варна започва обучение за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Английски език от 5. до 8. клас, Английски език в начален етап, Математика, Информатика и информационни технологии, Информационни технологии в начален етап, Физическо възпитание и спорт и курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по специалността от дипломата за висше образование.

Предстоящи курсове през месец НОЕМВРИ 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ІV ПКС, СЕСИЯ 2017

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС