Новини


В гр. Шумен
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1 
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
*    всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
*    таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:   
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”
с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова,
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности” - курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Регистрационна форма

Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459
ДИКПО-Варна организира: Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа                   Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч.  (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане  – ДИКПО-Варна
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса:  проф. д-р С. Димитрова ,
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: Регистрационна форма

* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455

 


ДИКПО-Варна организира: Курс на тема “Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна степен” - курс № 0304 Индивидуална такса за курсист – 50 лв. Време на провеждане – 14.04 2018 г. (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн. Хорариум - 16 академични часа. Брой квалификационни кредити – 1. Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна Ръководител на курса – доц. д-р. П. Петков След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка: Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22 Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47, За основание да се впише: курс № 0304 Регистрационна форма


Курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

 За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма


С дълбока скръб съобщаваме, че почина доц. д-р Таня Вълкова. Поклонението ще се състои на 6.01.2018 г. в църквата "Св. Петка" - Варна от 12:15 ч.

Получаване на свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС

Методическа среща за детски и начални учители 23.11.2017

В ДИКПО-Варна започва обучение за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Английски език от 5. до 8. клас, Английски език в начален етап, Математика, Информатика и информационни технологии, Информационни технологии в начален етап, Физическо възпитание и спорт и курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по специалността от дипломата за висше образование.

Предстоящи курсове през месец НОЕМВРИ 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ІV ПКС, СЕСИЯ 2017

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС