Новини

Предстои: курс на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата” (курс 0197) / на 04. и 05.04.2018 г. от 9.00 часа в ДИКПО - Варна, - предназначен за учители в Начален и прогимназиален етап. Регистрация за курс 0197Регистрационна форма

Предстои: Предстои: курс 2201 - Техника и технологии - на 09.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 2201:Регистрационна форма

Предстои: За учители от ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: курс 04100 на 07.03.2018 г. от 9.00 часа - подготвителен курс за придобиване на V професионално-квалификационна степен (ПКС). Регистрация за курс 04100: Регистрационна форма


С дълбока скръб съобщаваме, че почина доц. д-р Таня Вълкова. Поклонението ще се състои на 6.01.2018 г. в църквата "Св. Петка" - Варна от 12:15 ч.

Получаване на свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС

Методическа среща за детски и начални учители 23.11.2017

В ДИКПО-Варна започва обучение за допълнителна професионална квалификация по специалностите: Английски език от 5. до 8. клас, Английски език в начален етап, Математика, Информатика и информационни технологии, Информационни технологии в начален етап, Физическо възпитание и спорт и курс за придобиване на професионална квалификация „Учител“ по специалността от дипломата за висше образование.

Предстоящи курсове през месец НОЕМВРИ 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ІV ПКС, СЕСИЯ 2017

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС