РЪКОВОДСТВО

директор

Доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска
Телефон: (+359 52) 301 241
Кабинет: 27 - I ет.
е-mail: v.kyurkchiyska@shu.bgкоординатор директорско ръководство

Катя Георгиева Митева
Кабинет: (+359 52) 301 241
Етаж: 27 - I ет.
е-mail: dikpovn@shu.bg