РЪКОВОДСТВО

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Директор Доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска (+359 52) 301 241 27 - I ет. v.kyurkchiyska@shu.bg
Координатор директорско ръководство Катя Георгиева Митева (+359 52) 301 241 27 - I ет. dikpovn@shu.bg