РЪКОВОДСТВО

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Директор проф. д-р Дарина Василева (+359 52) 301 241 27 - I ет. dikpo.direktor@shu.bg
Координатор директорско ръководство Катя Ангелова (+359 52) 301 241 27 - I ет. dikpovn@shu.bg