РЪКОВОДСТВО

Позиция Лице за контакт Телефон Кабинет E-mail
Директор Проф. д-р Снежанка Въчева (+359 52) 301 241 27 - I ет. dikpovn@shu.bg
Зам.-директор Доц. д-р Зейнур Мустафа - 28 - I ет. z.mustafa@shu.bg
Координатор директорско ръководство Катя Ангелова (+359 52) 301 241 27 - I ет. dikpovn@shu.bg