КАТЕДРА НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Специалност Преподавателски състав Кабинет
Музика проф. д-р Дарина Георгиева Василева 27А - I ет.
Български език и литература проф. дфн Антоанета Петрова Алипиева 43 - II ет.
Обща педагогика проф. дпн Николай Стоянов Колишев 83 - IV ет.
Музика проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова 82 - IV ет.
Френски език доц. д-р Дориета Здравкова Чакърова 62 - III ет.
Обща педагогика гл.ас.д-р Илиян Стефанов Ризов
85 - IV ет.
Обща педагогика гл.ас. д-р Мариана Иванова Минчева 85 - IV ет.
Математика и информатика ас. Севдалина Маринова Георгиева 69 - III ет.
Предучилищна педагогика преп. Иванка Стоянова Павлова 82 - IV ет.
Немски език хон. доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова 69 - III ет.