ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V/ІV ПКС В ДИКПО ВАРНА - 2018 г.ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ

ЗА КАНДИДАТИ ЗА V/ІV ПКС - 2018 г.

в ДИКПО

СПЕЦИАЛНОСТ

V ПКС

ІV ПКС

Място на провеждане

Такса за обучение

Линк за регистрация

Курс №

Предучилищна педагогика

29-30.09.2018г.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/WwDYtGrQKY8Gogn52

047218

Предучилищна педагогика


11-12.09.2018г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/C2cWM29wExo2V6s92

040218

Предучилищна педагогика

05.09.2018 г.
и 8 часа онлайн

05.09. 2018 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/plHVghmESVNFz3p53

040318

Начална педагогика

04-05.09.2018 г.
и 8 часа онлайн

04-05.09. 2018 г.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/p641Rjckc7yLgGnB3

050318

Физика

07.07.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/qYJb2ogHSHE9lu6v1

1707

Изобразително изкуство

09.07.
и 8 часа онлайн

10.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/PpDg8Ffns6B9Lqdz1

1302

Информатика

10.07.
и 8 часа онлайн

10.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/0eAmsVOz2MHgd7NX2

1645

Математика

10.07.
и 8 часа онлайн

10.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/bNBRkb2GcdXcNwPk2

1513

Техника и технологии


13.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/T04daNU8g979uZBE3

2214

Техника и технологии

13.07.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/GgW7cRF71h5hBqkI2

2213

Предучилищна педагогика

16.07. oт
9.30 ч.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/3Q9RnP6jnYe9b8Nm2

04114

Предучилищна педагогика

18.07.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/b2bROzqB04f8Uhcb2

04102

Руски език

21.07.
и 8 часа онлайн

21.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/60CZi4Ojw0IX8tAD2

1016

Начална училищна педагогика

05.07
и 8 часа онлайн

05.07
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/0rm9troURGSBzMlB2

0571

Специална педагогика

04.07
и 8 часа онлайн

04.07
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/G6p9hIRMpjr1iw5r2

0324

История

04.07
и 8 часа онлайн

05.07
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/UA5eXB0wi6Rf44Oa2

1102

Туризъм

02.07.
и 8 часа онлайн

02.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/83H7xPJm5CgLH3753

2102

Английски език

12.05. oт
9.30 ч.
и 8 часа онлайн

12.05. oт
9.30 ч.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/79VG0LPis9leQsS83

0714

Биология и здравно образование

23.06.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/BYe2xFvpFYF8WAyP2

1906

Биология и здравно образование


23.06.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/gqbKvNlJ5qBiFCih2

1903

Български език и литература

09.06.
от 9.30 ч.
и 8 часа онлайн


от 9.30 ч.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/xmd4aXFV05h7cvyX2

0628

География

29.06.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/wPTgbf6obC5sN2Xt2

2001

География


30.06.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/0jzQEQa1y0stjyt13

2002

География и икономика

12.05.
и 8 часа онлайн

12.05.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/FF4u52asAvvQYpWu1

2014

Математика – следобедна група

08.05. и 09.05 – (два дни по 4 часа) от 13.00 ч.
и 8 часа онлайн

08.05. и 09.05 – (два дни по 4 часа) от 13.00 ч.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/wgn6MWktLea6rwZo2

1501

Музика

08.05.
и 8 часа онлайн

08.05.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/1P0e3y3lK7nkbJ3S2

1210

Музика

11.04.
и 8 часа онлайн

11.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/cqTXjOlf5RdWOAUZ2

1201

Начална училищна педагогика

03.04.
и 8 часа онлайн

03.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/Mi47LFCCDkrkH1D23

0570

Немски език

12.05. и 14.05. (2 дни х 8 часа)

12.05. и 14.05. (2 дни х 8 часа)

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/z1UF49F17lqyHsxN2

0814

Предучилищна педагогика

16.05.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/qdpIqCrOl9ougtbW2

04100

Предучилищна педагогика


16.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/GSyxzGGflyWruFZt2

0402

Религия

02.06.
и 8 часа онлайн

09.06.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/mB9Sa76eQRXmAcxj2

2304

Теория на възпитанието, дидактика (за педагогически съветници; за учители в ЦДО; за учители по психология; за училищни психолози)

16.04.
и 8 часа онлайн

16.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/aiFNHo9rGPO6RC5B3

0142

Техника и технологии


20.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/SCw83jFIraifrHtu2

2202

Техника и технологии

13.04.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/seGoOPcPq4HYhXqD2

2201

Управление на образованието


09.04.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/41ZN5pPebfzIQtE92

0203

Управление на образованието

02.04.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/yIpnam7MD60yNwVO2

0205

Физика


16.06. или 14.07.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/37SkUUXyurEBeflp1

1708

Физика

09.06.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/EoVBCu2X3bZ7rqgG3

1701

Физическо възпитание и спорт

13.04. от 13 ч.
и 14.04. от 9 ч. (2 дни х 8 часа)

13.04. от 13 ч.
и 14.04. от 9 ч. (2 дни х 8 часа)

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/5TcNYpn9lD8S64b73

1420

Физическо възпитание и спорт

13.05.
и 8 часа онлайн

13.05.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/JajEZvHlwzO4pZjZ2

1421

Физическо възпитание и спорт

15.06.
и 8 часа онлайн

15.06.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/uJVzYyjlOAZKVXKo1

1422

Френски език

12.05.
и 14.05. (2 дни х 8 часа)

12.05.
и 14.05. (2 дни х 8 часа)

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/da2mzyn4pr4hKv3M2

0901

Химия и ООС

16.06.
и 8 часа онлайн

16.06.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/U5PGjd0KDwP8rbN73

1801

За курсовете в ДИКПО:
Подготвителните курсове са с начален час 09.00 часа, с хорариум 16 акад. часа (8 акад. ч. присъствени, 8 акад. ч. дистанционно обучение), 1 кредит.


ЗА КАНДИДАТИ ЗА V/ІV ПКС - 2018 г. по места

СПЕЦИАЛНОСТ

V ПКС

ІV ПКС

Място на провеждане

Такса за обучение

Линк за регистрация

Курс №

1.

Немски език

25.03.
и 8 часа онлайн


гр. Русе

55 лв.

https://goo.gl/forms/pz215YHwjOWP47mr2

081317

1.

Предучилищна педагогика

26.05.
и 8 часа онлайн


ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1

04111

1.

Предучилищна педагогика


25.05.
и 8 часа онлайн

ДИКПО

50 лв.

https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1

04112


Забележка: След определяне на дати за курс по места, информацията ще бъде публикувана в горната таблица.
Таксата за обучение за курсовете  може да бъде внесена в касата на ДИКПО (в делничен ден) или по банковата сметка на ДИКПО.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.
Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение.
За курсовете в ДИКПО:
Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 30 юли 2018 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО →ПКС → Документи за кандидатстване.

За въпроси относно подаването на документи за придобиване на ПКС – В. Молдованска, гл. сп-ст Учебен отдел, тел. 052/301-243.


Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС в ДИКПО

Квалификационен курс на тема "Понятия, времена, ценности в историческото познание - иновации, творчество, квалификация", предназначен за кандидати за за І/ІІ ПКС по история.
Ръководител – проф. д-р Веселин Великов.
Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане – 02.07.-07.07.2018 г. от 9 ч.
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/UA5eXB0wi6Rf44Oa2
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 1102”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема „Учителят по музика – възпитава, обучава диагностицира”, предназначен за кандидати за за І/ІІ ПКС по музика.
Ръководител – проф. д-р Севдалина Димитрова.
Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане – 15.05.-17.05.2018 г. от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна, зала 77, ет IV.
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/xh8cHJS4vCAbeK7g2
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 1202”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема „Иновациите в обучението  по биология”, предназначен за кандидати за за І/ІІ ПКС.  Ръководител – доц.  д-р М. Бойчева
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за придобиване на I, ІІ и ІІІ професионално-квалификационна степен
Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане – 03.04.-05.04.2018 г. от 9 ч. и 24 ч. онлайн 
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка:
https://goo.gl/forms/qvPdVTr05VK2f1Hw2
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 1907”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС - осигуряват изисквания от кандидатите за І/ІІ ПКС минимален брой кредити съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище", предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. дпн Николай Колишев.
Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.
Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане - 30.04.-01.05.2018 г. от 9 ч. и 16 ч. онлайн
Хорариум - 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 2.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка:
https://goo.gl/forms/QheVaGZNh4BED0kx1
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: 
Курс № 0107"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на иновационното изследване в училище", предназначен за кандидати за І ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. дпн Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 07.05.-09.05.2018 г. от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/TKKk60nE5Ey7DIs23
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0108"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Диагностична и експериментална дейност на учителя в обучението по “Технологии и предприемачество“ - І-ІV клас", предназначен за начални учители, кандидати за придобиване на ІІІ, ІІ и І професионално-квалификационна степен. Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова.

Анотация: Курсът има за цел да подпомогне учителите при откриване на проблеми, свързани с научно-практическата им дейност, тяхното творческо интерпретиране и изследване; развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 2.04. – 4.04.2018 , 23 – 25.04.2018 , 7 – 9.05.2018 и 25 – 27.06.2018 от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/XG26Pqyyrntqdxhr1
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0515"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Диагностична и експериментална дейност на учителя при обучението в професионалните гимназии" , предназначен за учители, кандидати за придобиване на ІІІ, ІІ и І професионално-квалификационна степен. Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова.

Анотация: Курсът има за цел да подпомогне учителите при откриване на проблеми, свързани с научно-практическата им дейност, тяхното творческо интерпретиране и изследване; развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 27 – 29.04.2018 , 3 – 5.05.2018 и 18 – 20.06.2018 от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/UeDytpxEBIMy8hJE3

- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 2216"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема Диагностична и експериментална дейност на учителя в обучението по “Технологии и предприемачество“ в прогимназиален и гимназиален етап" , предназначен за учители, кандидати за придобиване на ІІІ, ІІ и І професионално-квалификационна степен. Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова.

Анотация: Курсът има за цел да подпомогне учителите при откриване на проблеми, свързани с научно-практическата им дейност, тяхното творческо интерпретиране и изследване; развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 2.04. – 4.04.2018 , 23 – 25.04.2018 , 7 – 9.05.2018 и 25 – 27.06.2018 от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/XG26Pqyyrntqdxhr1
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0515"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - В. Молдованска, гл. сп-ст Учебен отдел, тел. 052/301-243, e-mail: uodikpo@shu.bg