ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V ПКС - 2019 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

054318

Реализация на професионалните умения на учителя в урока
Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за V ПКС

11.06.2019 г.

гр. Шумен

регистрация

131218

Новите учебни програми и учебното съдържание по изобразително изкуство в V - VІІ клас
курсът е подходящ за учители по изобразително изкуство, кандидатстващи за V ПКС

15-16.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

240118

„Терминологията в процеса на преподаване на майчин турски език” Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият V професионално-квалификационна степен

15-16.06.2019 г.

гр. Шумен, ПФ

регистрация

048418

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за V ПКС).

17.06.2019 г.

гр.Добрич

регистрация

054518

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за V ПКС.

20-21.06.2019 г.

гр.Добрич

регистрация

054718

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока". Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за V ПКС.

08-09.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

090118

"Теория и практика на съвременното обучение по френски като чужд език" (подходящ за V ПКС)

28-29.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

031618

"Диагностични и корекционни подходи при нарушения на академичните умения" - Курсът е подходящ за логопеди, кандидати за V ПКС

29-30.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

190618

„Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата”. Курсът е предназначен за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за V ПКС.

03.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

111118

Подготвителен курс за по "История" за V ПКС. Курсът е подходящ за учители, преподаващи "История" в прогимназиален и гимназиален етап.

04-05.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

230618

Подготвителен курс за по "Религия" за V ПКС. Курсът е подходящ за учители, преподаващи "Религия" в началния, прогимназиален и гимназиален етап.

11.05.2019 г.

ДИКПО

регистрация

019018

“Педагогическите умения на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати желаещи да придобият V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика.

12 - 13.06.2019 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

023718

“Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати желаещи да придобият V ПКС по Управление на образованието.

17 - 18.06.2019 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

048618

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за V ПКС)

19.06.2019 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

031718

Подготвителен курс за V ПКС по"Специална педагогика". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.

08-09.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

230118

"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за учители по "Технологии и предприемачество" и учители по "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки" и "Аграрни науки", кандидати за V ПКС.

08.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

151118

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V ПКС.

09.07.2019 г.

гр.Добрич

регистрация

151218

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V ПКС.

10.07.2019 г.

гр. Шумен, ПФ

регистрация

151318

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за V ПКС.

11-12.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация
ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV ПКС - 2019 г.


ДИКПО - Варна е партньор по проект на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".


Курс№

СПЕЦИАЛНОСТ

Дата на провеждане

Място на провеждане

Линк за регистрация

054418

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за ІV ПКС

11.06.2019 г.

гр. Шумен, ПФ

регистрация

019018

“Педагогическите умения на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати желаещи да придобият ІV ПКС по Теория на възпитанието и дидактика.

12 - 13.06.2019 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

131318

"Съвременни методически насоки в обучението по изобразително изкуство" - курсът е подходящ за учители по изобразително изкуство, кандидатстващи за ІV ПКС.

15.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

240118

„Терминологията в процеса на преподаване на майчин турски език” Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен

15-16.06.2019 г.

гр. Шумен, ПФ

регистрация

048418

Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст (подходящ за ІV ПКС).

17.06.2019 г.

гр.Добрич

регистрация

023718

“Управленско моделиране на професионалното поведение на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати желаещи да придобият ІV ПКС по Управление на образованието.

17 - 18.06.2019 г.

ДИКПО-Варна

регистрация

054618

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за ІV ПКС.

20-21.06.2019 г.

гр. Добрич

регистрация

031618

"Диагностични и корекционни подходи при нарушения на академичните умения" - Курсът е подходящ за логопеди, кандидати за IV ПКС

29-30.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

090118

"Теория и практика на съвременното обучение по френски като чужд език" Курсът е подходящ за кандидати желаещи да придобият ІV ПКС

28-29.06.2019 г.

ДИКПО

регистрация

048718

"Развитие на личностни и социални умения в детската градина" /Подготвителен курс по Предучилищна педагогика за придобиване на ІV ПКС/.

01.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

190718

Научно-дидактически анализ на биологичното познание Курсът е предназначен за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за ІV ПКС.

04.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

230618

Подготвителен курс за по "Религия" за ІV ПКС. Курсът е подходящ за учители, преподаващи "Религия" в началния, прогимназиален и гимназиален етап

11.05.2019 г.

ДИКПО

регистрация

111118

Подготвителен курс за по "История" за ІV ПКС. Курсът е подходящ за учители, преподаващи "История" в прогимназиален и гимназиален етап.

04-05.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

054818

Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за ІV ПКС.

08-09.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

031718

Подготвителен курс за ІV ПКС по "Специална педагогика". Курсът е подходящ за специални педагози и ресурсни учители.

08-09.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

151118

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за ІV ПКС.

09.07.2019 г.

гр.Добрич

регистрация

151218

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за ІV ПКС.

10.07.2019 г.

гр. Шумен, ПФ

регистрация

220218

"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание" - Курсът е предназначен за учители по "Технологии и предприемачество" и учители по "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки" и "Аграрни науки", кандидати за ІV ПКС.

11.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация

151318

„Съвременни методически насоки в обучението по математика и информатика”. Курсът е подходящ за учители по математика и информатика, кандидати за ІV ПКС.

11-12.07.2019 г.

ДИКПО

регистрация


За курсовете в ДИКПО:

Подготвителните курсове са с начален час 09.00 часа,
с хорариум 16 акад. часа, 1 кредит
и хорариум 32 акад. часа, 2 кредита.


Изпитни процедури за IV ПКС:

Изпити за IV ПКС по места ще се провеждат по предварително подадена заявка към Директора на ДИКПО Варна при група не по-малко от 15 /петнадесет/ човека.ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА І или ІІ ПКС - 2019 г.

Квалификационен курс на тема “Методика на иновативното изследване в училище”
Курсът е предназначен за кандидати, желаещи да придобият І ПКС.

Ръководител – проф. д.п.н. Н. Колишев
Индивидуална такса за курсист - 120 лв.
Време на провеждане – 20 - 23.05.2019 г. Хорариум - 48 академични часа. (32 акад. часа) и 16 акад. часа онлайн. Брой квалификационни кредити – 3. Място на провеждане – ДИКПО-Варна След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо:
- до 5 дни преди началото на курса всеки участник да попълни заявка чрез линка: тук
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 023618
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. сп-ст Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Таксата за обучение за курсовете може да бъде внесена в касата на ДИКПО (в делничен ден) или по банковата сметка на ДИКПО.
Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.
Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение.
За курсовете в ДИКПО:
Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 30 юли 2019 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО →ПКС → Документи за кандидатстване.

Лице за контакт - И. Милушева, гл. специалисти Учебен отдел ,тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------