ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА V/ІV ПКС В ДИКПО ВАРНА - 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС IV ПКС Такса за обучение Линк за регистрация Курс №
Начална училищна педагогика 04.09. (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн 50 лв. https://goo.gl/forms/OuEgfiUgxjZ1YTzg2 0501
Начална училищна педагогика 04.09. (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн 50 лв. https://goo.gl/forms/V61zEoPA1dwAwRrW2 0502
Предучилищна педагогика 04.09. (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн < 04.09. (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. онлайн 50 лв. https://goo.gl/forms/txLPBF21B4UD5LZa2 0403
1. Управление на образованието 06.07.
и 8 часа онлайн
06.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/MpujYh2KBYcPpDw73 023216
2. Теория на възпитанието, дидактика (за педагогически съветници; за учители в ЦДО; за учители по психология; за училищни психолози) 07.07.
и 8 часа онлайн
07.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/1cByR2oh1WXW7nK83 0115116
3. Начална училищна педагогика 13.06.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/RBxKtw8m4UTE5Qpx2 За V ПКС 0511116
4. Начална училищна педагогика 13.06.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/vaGERANKsK9fqKs52 За ІV ПКС 0511216
5. Предучилищна педагогика 29.06. от 9.30 ч.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/iuiutaUMti4ZRXcB2 0416916
5.1. Предучилищна педагогика 09.06.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/jVimNJUfxgFnnSff1 0417016
6. Специална педагогика 05.07.
и 8 часа онлайн
05.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/jqdMBOUsCYG0sAYg2 032016
7. Български език и литература 10.07.
и 8 часа онлайн
10.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/G7q7t5OZhE1MJkGs1 064616
8. Математика 01.06.
и 8 часа онлайн
01.06.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/33eQSaxOGGCfdy6d2 150116
8.1. Математика 13.07.
и 8 часа онлайн
13.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/XjFOnn6R9ZhxhITw2 152316
9. Информатика 01.06.
и 8 часа онлайн
01.06.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/QIR4zhcIRqlR5pD83 165316
9.1. Информатика 13.07.
и 8 часа онлайн
13.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/VmfXZJD25KsuujNO2 167216
10. Химия 03.07.
и 8 часа онлайн
03.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/YrHo76ixK9hoTzPa2 180716
11. Физика 15.07.
и 8 часа онлайн
15.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/0CdvXZu7fHVOEeUB3 170816
12. Биология 01.07.
и 8 часа онлайн
01.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/Tmk78xKO5hTlHdyx1 190816
13. Изобразително изкуство 06.07.
и 8 часа онлайн
06.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/NJLXKYcoSPKBxzz33 130416
14. Физическо възпитание и спорт 07.07.
и 8 часа онлайн
07.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/wdWNn4sGJOxPkhv83 142516
15. Английски език 07.07. от 10 ч.
и 8 часа онлайн
07.07. от 10 ч.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/RRYzljOkpCPh3soS2 072116
16. Немски език 05.07.-06.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/TLj6hdUlH0ryuwC32 081116
V ПКС
17. Немски език 03.07.-04.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/VihDPpH7OKrZsUHV2 081216
ІV ПКС
18. Руски език 04.07.
и 8 часа онлайн
04.07.
и 8 часа онлайн
50 лв.
19. История 12.07.-13.07. 12.07.-13.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/NzOi9nHBEFvLC8792 110316
20. Философия 12.07.-13.07. 12.07.-13.07. 50 лв. https://goo.gl/forms/NzOi9nHBEFvLC8792 110316
21. Музика 06.07.
и 8 часа онлайн
06.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/bMOMnvYEDYEG7T4J3 121516
22. География 05.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/efOdhKyoCY2tlDFa2 201616
22.1. География 06.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/O2pFGq2BwotPwzEJ3 201716
23. Професионална подготовка (Бит и технологии; ХВП; икономически дисц.; туризъм; лека промишл.; машиностроене; транспорт; горско дело; електротехника; строителство и др.) 05.07.
и 8 часа онлайн
05.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/FH5OdEX5aQ6900wd2 221316
24. По различни специалности 03.07.
и 8 часа онлайн
03.07.
и 8 часа онлайн
50 лв. https://goo.gl/forms/ZMUhVf08k2nc2lry1 0116516

Начален час за курсовете: 9.00

Забележка: Всички подготвителни курсове са с хорариум 16 акад. часа, 1 кредит. След завършването на курса участниците получават удостоверение, отговарящо на чл. 58 (1), т. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН, което прилагат към комплекта документи за придобиване на V/ІV ПКС.

Кандидатите извън Варна, за които курсовете са през месец юни, могат да подадат комплекта документи в деня на курса.


ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ЗА V/ІV ПКС ПО МЕСТА - 2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ V ПКС ІV ПКС Място на провеждане Такса за обучение Линк за регистрация Курс №
1. Начална училищна педагогика 29.04.
и 8 часа онлайн
29.04.
и 8 часа онлайн
гр. Силистра 55 лв. https://goo.gl/forms/ihwsZsm1PaXRgZkp2 0510116
2. Предучилищна педагогика 01.04.
и 8 часа онлайн
01.04.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/7e0VPlU557ZoTiNl1 0414016
3. Предучилищна педагогика 27.03.
и 8 часа онлайн
27.03.
и 8 часа онлайн
гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/qpAxaHviXWEzJa2u2 0414516
4. Предучилищна педагогика 02.05.
и 8 часа онлайн
02.05.
и 8 часа онлайн
гр. Добрич – Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/ps5ZCaWGwDqC61902 0415316
4.1. Начална училищна педагогика 28.04.
и 8 часа онлайн
28.04.
и 8 часа онлайн
гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/dNupJkANJ4ly7AXv2 0510916
5. Начална училищна педагогика 13.05.
и 8 часа онлайн
13.05.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/pRGX9oze1v09afHS2 0510816
6. Начална училищна педагогика 03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/XxsLB1JbPAZfmAdN2 0511016
7. Начална училищна педагогика 05.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
05.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/dJDqAGd6u8pZomVx1 0510716
8. Начална училищна педагогика 06.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
06.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/uijQPZ1vI6A2ofi53 0510516
9. Предучилищна педагогика 18.04. от 8.30 ч.
и 8 часа онлайн
18.04. от 8.30 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/UfOq87WVTPwxtD7C3 0414916
10. Предучилищна педагогика 20.04. от 8.30 ч.
и 8 часа онлайн
20.04. от 8.30 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/KCS4x4cos6Bvxdmw1 0415416
11. Предучилищна педагогика 27.04.
и 8 часа онлайн
27.04.
и 8 часа онлайн
гр. Бургас 55 лв. https://goo.gl/forms/jAeTocTF9P0wRqvQ2 0415516
12. Предучилищна педагогика 28.04.
и 8 часа онлайн
28.04.
и 8 часа онлайн
гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/2SuRar25tvjeleZ63 0415816
13. Предучилищна педагогика 30.04.
и 8 часа онлайн
30.04.
и 8 часа онлайн
гр. Плевен 55 лв. https://goo.gl/forms/aGdK3wyq9I4v5F1e2 0415616
14. Английски език 29.04. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
29.04. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/bWWUD3WwdTY1M6lp2 071716
15. Английски език 03.06.
и 8 часа онлайн
03.06.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/KqwVSJiCHC1e941t1 071816
16. Математика 09.05.
и 8 часа онлайн
09.05.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/mwkS0a1AXCo7wXvC2 152116
17. Информатика 09.05.
и 8 часа онлайн
09.05.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/ENkAQ1UZCmA5F5sc2 166216
18. Музика 28.04.
и 8 часа онлайн
28.04.
и 8 часа онлайн
гр. Айтос 55 лв. https://goo.gl/forms/8yTtsgkJJRGAWVT92 121116
19. Музика 13.05.
и 8 часа онлайн
13.05.
и 8 часа онлайни
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/TTQLwkLLzCDG8rqg2 121216
20. Музика 03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Разград 55 лв. https://goo.gl/forms/4M7sLsrOtmTPHfZd2 121316
21. Музика 06.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
06.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Добрич - Педагогически колеж 55 лв. https://goo.gl/forms/YUVsfzBWBXF8t6Dt1 121416
22. Предучилищна педагогика 13.05.
и 8 часа онлайн
13.05.
и 8 часа онлайн
гр. Ямбол 55 лв. https://goo.gl/forms/b41CNgxviKIPUF7G3 0416116
23. Предучилищна педагогика 20.05.
и 8 часа онлайн
20.05.
и 8 часа онлайн
гр. Сливен 55 лв. https://goo.gl/forms/4t5L53AxAEtzud183 0416216
24. Английски език 27.05.
и 8 часа онлайн
27.05.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/a53CdP910vRpYcgk1 072016
25. Физика 27.05.
и 8 часа онлайн
27.05.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/EA3Tzl2KTsMCSRDF2 170716
26. Математика 20.06.
и 8 часа онлайн
20.06.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/S9KTOecxXIQWagjC2 152216
27. Информатика 20.06.
и 8 часа онлайн
20.06.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/2MwyzZ6v9JjyWiBB3 166916
28. Управление на образованието 24.06.
и 8 часа онлайн
24.06.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/7d5yCT75SHVlCj3J3 023116
29. Теория на възпитанието, дидактика (за педагогически съветници; за учители в ЦДО; за учители по психология; за училищни психолози) 25.06.
и 8 часа онлайн
25.06.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/pBAtNBBW3fCjhgrv2 0113916
30. По всички специалности 09.04.
и 8 часа онлайн
09.04.
и 8 часа онлайн
ОУ „Р. Кюпчу”, с. Топчийско 55 лв. https://goo.gl/forms/ZTtMY3jdsbntyXUi1 0112616
31. По различни специалности 28.05.
и 8 часа онлайн
28.05.
и 8 часа онлайн
ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище 55 лв. https://goo.gl/forms/Xj59FCxVM9BcKn862 0113416
32. По различни специалности 10.06.
и 8 часа онлайн
10.06.
и 8 часа онлайн
СУ „П. Росен”, гр. Бургас 55 лв. https://goo.gl/forms/QSDEtBt8t0sdq3B52 0114116
33. По различни специалности 11.06.
и 8 часа онлайн
11.06.
и 8 часа онлайн
СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Суворово 55 лв. https://goo.gl/forms/2eBQH7mSMdg17LWi2 0114216
33. По различни специалности 17.06.
и 8 часа онлайн
17.06.
и 8 часа онлайн
ОУ „Д. Дебелянов”, с. Снягово 55 лв. https://goo.gl/forms/mR3ZxPsj0fCqWZSB2 0114316
34. Физическо възпитание и спорт 03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
03.06. от 9 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Русе 55 лв. https://goo.gl/forms/PHSQrdv7hIpNzJdD2 0113916
35. Турски език 10.06. от 9.30 ч.
и 8 часа онлайн
10.06. от 9.30 ч.
и 8 часа онлайн
гр. Шумен, Педагогичеси факултет 55 лв. https://goo.gl/forms/I3deQUDhNwJFL3Ar1 0115016
36. По различни специалности 18.06.
и 8 часа онлайн
18.06.
и 8 часа онлайн
гр. Плевен 55 лв. https://goo.gl/forms/wEqVRtvOcB2gLPz92 0114916
36. Български език и литература 24.06.
и 8 часа онлайн
24.06.
и 8 часа онлайн
гр. Бургас 55 лв. https://goo.gl/forms/IhFLokHUbrvy8xi72 064716
37. Специална педагогика 23.06.
и 8 часа онлайн
23.06.
и 8 часа онлайн
гр. Бургас 55 лв. https://goo.gl/forms/bXreBtLki82vndwG3 032216
38. Математика 25.07.
и 8 часа онлайн
25.07.
и 8 часа онлайн
гр. Враца 55 лв. https://goo.gl/forms/DlSQNkfD4emVb2lb2 152516
39. Информатика 25.07.
и 8 часа онлайн
25.07.
и 8 часа онлайн
гр. Враца 55 лв. https://goo.gl/forms/DlSQNkfD4emVb2lb2 169216

Забележка: След определяне на дати за курс по места, информацията ще бъде публикувана в горната таблица.Подготвителните курсове по места са с хорариум 16 акад. часа (8 акад. ч. присъствено, 8 акад. ч. неприсъствено), 1 кредит, такса 55 лв.

Таксата за обучение за курсове в ДИКПО може да бъде внесена в касата на ДИКПО най-късно в първия ден на курса преди началото му или по банковата сметка на ДИКПО до 5 дни преди началото на курса; за курсове в съботен ден в ДИКПО и за курсове по места - таксата се внася по банков път до 5 дни преди началото на курса.

Банкова сметка на ДИКПО:
ШУ - ДИКПО
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN: BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

За основание да се впише: Курс № .....................
Документът за внесена такса се представя в началото на курса.

Кандидатите за курсове по места ще бъдат уведомени по e-mail до 3 дни преди началото на курса за точното място на провеждане /учебното заведение/.

За курсовете в ДИКПО:
Курсисти от други селища могат да ползват нощувка в хостела на ДИКПО на цена 12 лв.
Членове на семейството на курсиста могат да ползват нощувка на цена 12 лв.
Телефон за резервация на нощувки в хостела: 052/301-228
В закусвалнята на ДИКПО се предлага храна на достъпни цени.

Срок за подаване документите за придобиване на ПКС - от 1 юни до 28 юли 2017 г. - лично или чрез друго лице в Учебен отдел на ДИКПО в делнични дни от 8.30 до 11.30 и от 13 до 15.30 ч.; по куриер или по пощата с обратна разписка. Документи за придобиване на ПКС и указания има в сайта на ДИКПО, рубрика ПКС, подрубрика Документи за кандидатстване.


За въпроси относно подаването на документи за придобиване на ПКС – Д. Атанасова, тел. 0899 907 921.

Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС в ДИКПО

Квалификационен курс на тема „Учителят по музика – възпитава, обучава диагностицира”, предназначен за кандидати за І ПКС по музика. Ръководител – доц. д-р Севдалина Димитрова.
Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане – 10.07.-12.07.2017 г. от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум – 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 3.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.
За участие в курса е необходимо:

- до 06.07.2017 г. всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/YPxbjU9M6ha1SaBI2
- да се внесе таксата за курса в касата на ДИКПО или се преведе по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: „Курс № 121616”
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Курсове за кандидати за І/ІІ ПКС - осигуряват изисквания от кандидатите за І/ІІ ПКС минимален брой кредити съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище", предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. дпн Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане - 10.03.-11.03.2017 г. от 9 ч. и 16 ч. онлайн
Хорариум - 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 2.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.03.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/IrX1AjVwt4UKuhBN2
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0111616"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на диагностичното изследване в училище", предназначен за кандидати за ІІ ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. дпн Николай Колишев.

Индивидуална такса за курсист - 80 лв.
Време на провеждане - 20.05.-21.05.2017 г. от 9 ч. и 16 ч. онлайн
Хорариум - 32 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 2.
Място на провеждане - гр. Сливен.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.03.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/Q6CC4ucHQb14IeS52
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG220
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0113316"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Квалификационен курс на тема "Методика на иновационното изследване в училище", предназначен за кандидати за І ПКС по всички специалности. Ръководител - проф. дпн Николай Колишев.

Анотация: В курса се анализира съдържанието на етапите, през които преминава диагностичното изследване в училище. Разглеждат се изискванията за формулиране на методологическите характеристики на изследването - цел, задачи, обект, предмет. Разработва се структура на изложението. Разглеждат се подходи за уточняване на основните понятия и за систематизация на теоретичната информация за предмета на изследването. Формулират се критерии и показатели на изследването. Изяснява се същността на основните диагностични изследователски методи - наблюдение, анкетен метод, дидактически тестове, социометричен метод. Демонстрират се подходи за представяне и анализ на резултатите от изследването.

Индивидуална такса за курсист - 100 лв.
Време на провеждане - 16.05.-18.05.2017 г. от 9 ч. и 24 ч. онлайн
Хорариум - 48 академични часа.
Брой квалификационни кредити - 3.
Място на провеждане - ДИКПО, гр. Варна.

След приключване на курса всеки участник получава удостоверение с начислени кредити.

За участие в курса е необходимо до 08.05.2016 г.:
- всеки участник да попълни заявка чрез линка: https://goo.gl/forms/EjG80vKnNUNBcdMh2
- да преведе таксата за курса по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: "Курс № 0111716"
На курса да се носи копие от документа за внесена такса.

Лице за контакт - Д. Атанасова, отг. Учебен отдел, тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg