СТРУКТУРА

Научно звание, степен, име и фамилия

Длъжност

Каб.

Ет.

Вътр. телефон

Директен телефон

Електронна поща

GSM (служебен)

РЪКОВОДСТВО

доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

директор

27а

I

102

335 126

v.kyurkchiyska@shu.bg

КООРДИНАТОР НА ДИРЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО

Катя Митева

координатор и деловодител

27

I

101

301 241

dikpovn@shu.bg

0899 907 901

д-р инж. Ивелин Иванов

Системен администратор

20

I

iwelin.ivanow@shu.bg

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

д-р Деница Загорчева-Койчева

Заместник главен счетоводител

29

I

107

301 239

d.zagorcheva@shu.bg;
fsodikpo@shu.bg

Йорданка Ангелова

касиер

30

I

106

-

-

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Милушева

отговорник УО

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598

uodikpo@shu.bg

0893 352 234

Катя Стойчева

главен специалист
квалификационни дейности

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598

Живка Янева

главен специалист
студентски и магистърски програми

31

I

105

zh.yaneva@shu.bg

0899 907 956

Диана Атанасова

старши специалист
професионални педагогически квалификации и след дипломно обучение

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598

БИБЛИОТЕКА

Петя Станева

библиотекар, домакин

33

I

108

-

p.staneva@shu.bg

0893 352 233

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Иван Петров

шофьор, снабдител

23

I

115

-

0899 901 931

Румен Иванов

ел. техник

22

I

116

-

-

СЕКТОР „ХИГИЕНА И ЧИСТОТА”

Галя Райнова

хигиенист

23

I

114

-

0899 907 928;

Пенка Йовева

хигиенист

23

I

114

-

0899 907 928

ОХРАНА

Красимир Костадинов

охранител

24

I

113

301 245

-

0899 907 928

Николай Ников

охранител

24

I

113

301 245

0899 907 928

Тодор Тодоров

охранител

24

I

113

301 245

-

0899 907 928

Христо Андонов

охранител

24

I

113

301 245

-

0899 907 928

КАТЕДРА „НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО”

проф. д-р Дарина Василева

41

II

118

-

проф. дпн Николай Колишев

83

IV

129

-

проф. д-р Севдалина Димитрова

82

IV

128

-

доц. д-р Дориета Чакърова

62

III

123

-

гл.ас.д-р Илиян Ризов

85

IV

130

-

гл.ас. д-р Мариана Минчева

85

IV

130

-

ас. Севдалина Георгиева

125

-

преп. Иванка Павлова

82

IV

128

-

хон. доц. д-р Иванка Камбурова

69

III

-

Преподавателска стая

38

I

109

-

-

адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "д-р Борис Божков" № 1. /спирка почивка/