адрес: гр. Варна, пощенски код 9010, жк. Бриз, ул. "д-р Борис Божков" № 1. /спирка Почивка/

Научно звание, степен, име и фамилия

Длъжност

Каб.

Ет.

Вътр. телефон

телефон за връзка

Електронна поща

РЪКОВОДСТВО

доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

директор

27а

I

102

335 126
0895881517

v.kyurkchiyska@shu.bg

КООРДИНАТОР НА ДИРЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО

Катя Митева

координатор и деловодител

27

I

101

301 241
0899 907 901

dikpovn@shu.bg

д-р инж. Ивелин Иванов

системен администратор

20

I

iwelin.ivanow@shu.bg

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

д-р Деница Загорчева-Койчева

заместник главен счетоводител

29

I

107

301 239

d.zagorcheva@shu.bg;
fsodikpo@shu.bg

Йорданка Ангелова

касиер

30

I

106

-

fsodikpo@shu.bg

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Илка Милушева

отговорник УО

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598
0893 352 234

i.milusheva@shu.bg

Катя Стойчева

главен специалист
квалификационни дейности

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598

uodikpo@shu.bg

Живка Янева

главен специалист
студентски и магистърски програми

38

I

105

0899 907 956

zh.yaneva@shu.bg

Диана Атанасова

старши специалист
професионалнo-педагогически специализации (ППС) и допълнителна профисионална квалификация (ДПК)

31

I

105

0899 907 921
0885 849 598

БИБЛИОТЕКА

Петя Станева

библиотекар, домакин

33

I

108

0893 352 233

p.staneva@shu.bg