Стопански комплекс (Хостел и Закусвалня)

Позиция Лице за контакт Телефон E-mail
Управител Хостел Мария Енчева (+359 52) 301 228 hosteldikpo@shu.bg
Управител Закусвалня Милена Кирова (+359 52) 301 226 stoldikpo@shu.bg